2009. szeptember 29., kedd

Imaheti igék 2010

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
2010. január 18-25.

"Ti vagytok erre a tanúk."
(Lk 24:48)

1. nap
Tanúbizonyság az Élet ünneplése által (*)
Mit keresitek a holtak között az élőt? (Lk 24:5)

Bibliaolvasmány
 • 1Móz 1:1.26-31 És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.
 • Zsolt 104:1-24 Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam!
 • 1Kor 15:12-20 Ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.
 • Lk 24:1-5 Mit keresitek a holtak között az élőt?

2. nap
Tanúbizonyság beszélgetés által
Miről beszélgettek egymással útközben? (Lk 24:17)

Bibliaolvasmány
 • Jer 1:4-8 Menj, ahova csak küldelek!
 • Zsolt 98 Énekeljetek az ÚRnak új éneket!
 • ApCsel 14:21-23 Erősítették a tanítványok lelkét
 • Lk 24:13-17a Miről beszélgettek egymással útközben?

3. nap
Tanúbizonyság figyelem által
Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban? (Lk 24:18)

Bibliaolvasmány
 • 1Sám 3:1-10 Szólj, URam, mert hallja a te szolgád!
 • Zsolt 23 Az ÚR az én pásztorom.
 • ApCsel 8:26-40 Fülöp hirdette neki Jézust.
 • Lk 24:13-19a ... nem ismerték fel őt.

4. nap
Tanúbizonyság kapott hitünk ünneplése által
"Mi történt?" Ők így válaszoltak neki: "Az, ami a názáreti Jézussal esett" (Lk 24:19)

Bibliaolvasmány
 • 5Móz 6:3-9 Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!
 • Zsolt 34 Áldom az URat mindenkor.
 • ApCsel 4:32-35 A gyülekezet szívében és lelkében egy volt.
 • Lk 24:17-21 Pedig mi abban reménykedtünk...

5. nap
Tanúbizonyság szenvedés által
Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? (Lk 24:26)

Bibliaolvasmány
 • Ézs 50:5-9 Közel van, aki igazságot ad nekem.
 • Zsolt 124 A mi segítségünk az ÚR nevében van.
 • Róm 8:35-39 Isten szeretete Jézus Krisztusban jelent meg.
 • Lk 24:25-27 Elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.

6. nap
Tanúbizonyság az Íráshoz való hűség által
Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? (Lk 24:32)

Bibliaolvasmány
 • Ézs 55:10-11 Az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen.
 • Zsolt 119:17-40 Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed!
 • 2Tim 3:14-17 A teljes Írás Istentől ihletett.
 • Lk 24:28-35 Jézus feltárta a tanítványoknak az Írásokat.

7. nap
Tanúbizonyság remény és bizalom által
Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? (Lk 24:38)

Bibliaolvasmány
 • Jób 19:23-27 Saját magam látom meg őt...
 • Zsolt 63 Utánad szomjazik lelkem.
 • ApCsel 3:1-10 Amim van, azt adom neked.
 • Lk 24: 36-40 A tanítványok megrettentek és féltek...

8. nap
Tanúbizonyság vendégszeretet által
Van-e itt valami ennivalótok? (Lk 24:41)

Bibliaolvasmány
 • 1Móz 18:1-8 Hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek.
 • Zsolt 146 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek
 • Róm 14:17-19 Azokra törekedjünk, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.
 • Lk 24:41-48 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat.


(*) nem hivatalos fordítás


Nincsenek megjegyzések: