2009. december 10., csütörtök

Zsidó kitüntetés a Hit Gyülekezete vezető lelkészének

A Knesszet kitüntette Németh Sándort

Hit Gyülekezete
2009.12.10.

http://webmedia.hit.hu/946.img

A Hit Gyülekezete alapítója az antiszemitizmussal és az Izrael-ellenes szélsőségekkel szembeni több évtizedes kiállásáért részesült a magas elismerésben.

Az izraeli parlament, a Knesszet és a Zsidó Világkongresszus közös díját idén Németh Sándor vezető lelkésznek ítélték oda. A Hit Gyülekezete alapítója az antiszemitizmussal és az Izrael-ellenes szélsőségekkel szembeni több évtizedes kiállásáért részesült a magas elismerésben.

A díjat kedden David Rotem, a Knesszet alkotmányügyi bizottságának elnöke adta át Németh Sándornak Jeruzsálemben.

A Knesszetben 2004-ben alakították meg azt a bizottságot, amelynek a célja, hogy „közvetlen kommunikációt, együttműködést és koordinációt építsen ki a Knesszet és a világ különböző részein élő keresztény vezetők között”.

A bizottság széles körű, konszenzusos alapokon nyugszik: valamennyi jelentős izraeli parlamenti párt képviselői megtalálhatók sorai között. A két szervezet közös díját most először ítélték oda európai keresztény vezetőnek.


Jerusalem Post: Németh Sándor Európa egyik vezető személyisége (+videó)

atv
2009.12.10
http://atv.hu/images/fir-logo.png

Európában új Izrael-barát koalíció alakul ki, és ennek Magyarország is a része – állítja a legnagyobb példányszámú izraeli napilap.

http://atv.hu/files/news_video_image/25994.jpg

Jerusalem Post: Németh Sándor Európa egyik vezető személyisége Európában új Izrael-barát koalíció alakul ki, és ennek Magyarország is a része – állítja a legnagyobb példányszámú izraeli napilap.

A Jerusalem Post szerint erre utal, hogy Magyarország több közép-európai uniós tagállammal együtt határozottan kiállt az izraeli főváros megosztása ellen.

A magyarországi média, köztük az ATV műsorai is hozzájárultak ahhoz, hogy javult Izrael megítélése az európai közvéleményben – írta szerdai számában a Jerusalem Post. A lap annak kapcsán írt erről, hogy Jeruzsálemben kitüntették az ATV egyik népszerű műsorának a producerét. Németh Sándor az izraeli parlament, a Kneszet elismerését vehette át, többek között azért, mert műsorában kiállt a Gáza környékén élő civil lakosságot ért rakétatámadások ellen. A Jerusalem Post Európa egyik vezető személyiségének nevezte Németh Sándort. Az összefogás fontosságát méltatta a díjat adományozó képviselőcsoport vezetője is.

- A keresztények és a zsidók egyaránt világszerte a szélsőségesek fenyegetésében élnek. Ezért ideje túllépni a történelmi múlt egyes rossz emlékein és ehhez mindkét oldalról bátor vezetőkre van szükség – mondta Shai Hermesh, a Zsidó Világkongresszus társelnöke. A kitüntetés alapítója, Benny Elon volt turisztikai miniszter azt hangsúlyozta, hogy a magyar egyházi vezető egyike azoknak Európában, akik határozottan kiállnak a közös morális értékek mellett.

- Nem könnyű feladat harcolni ma az antiszemitizmus és az Izraellel ellenséges erőkkel szemben. De nagyra értékeljük az olyan vezetőket, mint Németh lelkész úr, akiknek a befolyása és morális kiállása segít abban, hogy győzni tudjunk a gyűlölet erői felett – jelentette ki Benny Elon. A 2005-ben alapított elismerést most először ítélték oda európai keresztény vezetőnek.


http://static.jpost.com/images/2004/site/jplogo.230.gif

A megszabadulás
Németh Sándor jeruzsálemi ünnepi beszéde

Hit Gyülekezete
2009.12.10.

http://webmedia.hit.hu/946.img

Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezető lelkészének, lapunk főszerkesztőjének ünnepi beszéde, amely 2009. december 8-án hangzott el Jeruzsálemben, a Knesszet képviselőcsoportja és a Zsidó Világkongresszus díjátadóján.

http://webmedia.hit.hu/1881.img

Tisztelt Miniszter Úr, Elnök Úr, tisztelt Képviselők, Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm a Knesszet Keresztény Szövetségesek Választmányától és a Zsidó Világkongresszustól kapott kitüntetést. Ez a díj különleges megtiszteltetés személyem számára, és értékelése eddigi tevékenységemnek, valamint - úgy gondolom - az Izraelt támogató magyar emberek, keresztények számára is. Az önök bizalma, elismerése rendkívüli áldás nekem, és kellemes meglepetést is jelent, hiszen nem olyan kulturális és politikai háttérből származom, ahol az Izraellel vagy a zsidósággal való barátságért köztiszteletben részesül az ember. Kelet- és Közép-Európában közismerten sohasem volt zsidónak zsidóként könnyű és édes az élet. Az elmúlt évszázadokban és évtizedekben az antiszemita gyalázkodásokból a nem zsidó filoszemitáknak is bőven jutott. Napjainkban is kemény és küzdelmes a mindennapi élet Magyarországon, de nem reménytelen.

Meggyőződésem, hogy a válság okozta nehézségeket kihasználó, a második világháború szörnyűségeihez vezető fasiszta, náci ideológiák, démonok felidézésében és terjesztésében fáradozó szélsőséges csoportok törekvése kudarcba fog fulladni. Nagyon sokan hazánkban vallási-világnézeti hovatartozástól függetlenül - jobb- és baloldali szimpatizánsok, politikusok, közéleti tényezők - többet akarnak tenni a jövőben azért, hogy Budapest ne a neonácik randalírozása által, hanem gazdasági, kulturális, politikai sikerei miatt kerüljön a nemzetközi sajtó figyelmének középpontjába. E cél érdekében rendezünk december 10-én egyházunk központjában antifasiszta nagygyűlést, amelynek fő előadója a Nobel-díjas Elie Wiesel úr lesz.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném nyilvánvalóvá tenni azt is, hogy nekem és számos honfitársamnak a szívét, lelkét fájdalom és szégyen tölti el a magyar zsidóság második világháborús vesztesége, pusztulása miatt, és elismerjük, hogy ezért nem csupán a nácikat, hanem a német megszállás előtti magyar törvényhozást és kormányzatot, a nácikollaboránsokat, a nyilas mozgalmat és terrort is súlyos történelmi felelősség terheli. Nincs jogosultságom egy egész nép nevében e borzalmakért bocsánatot kérni önöktől, de azok nevében igen, akik hozzám hasonlóan látják népem akkori nemzedékének történelmi felelősségét a soával kapcsolatban. E történelmi adósság miatt is úgy gondolom, hogy Magyarországnak és mindenkori kormányának erkölcsi kötelessége Izrael mellett állni.

Életem első négy évtizedében az Izraelbe, Jeruzsálembe való utazás elérhetetlen álom volt csupán számomra. Ám a kommunizmus bukása után, 1992-ben ez az álom mégis beteljesedett, amikor is feleségemmel és gyermekeimmel a peszach ünnepét csodálatos országukban tölthettük. Igaz, benső izgatottságunk és eksztatikus állapotunk miatt alig tudtuk felfogni, hogy hol vagyunk; ezért is határoztuk el, hogy - ha a Mindenható ezt lehetővé teszi - többször ideutazunk, hogy megismerhessük az országot, a szent helyeket, az itt élő embe­reket. Izrael és fővárosa, Jeruzsálem, számunkra szerelem lett az első látásra. Olyan benső, szellemi megtapasztalásokat éltünk át, különösen amikor megláthattuk Jeruzsálemet, a Templom-hegyet, Ciónt, mint amilyet 1976-ban az élő Istennel való találkozásunkkor tapasztaltunk meg. Szinte látni véltük a történelem során sokat szenvedett és megtaposott városon a Mindenható szemét, és éreztük a kezét a város feszültségtől izzó atmoszférájában. Megújult a reménységünk itt, és tudjuk, hogy hamar el fog jönni az az idő, amikor végérvényesen vége lesz Jeruzsálem történelmi hányattatásának, és olyan lesz Ción, mint amilyennek Ézsaiás próféta előre látta: „dicsőség koronája" és „királyi fejdísz". (Ézsaiás 62:3)

Jehuda Sen főigazgató úr és barátom Budapesten egyszer azt mondta nekem, hogy Izraelnek annyi igazi barátja van, amennyi egy telefonfülkében is elférne. Hiszek abban, hogy ez a fülke megtelik, és egyre nagyobb házat kell építeni, hogy abban az Izraelt őszintén szerető emberek elférjenek. Azt is hiszem, hogy e házat már elkezdte építeni maga az Isten, és sokan készek vagyunk tenni a jövőben azért, hogy a zsidók és a keresztények szövetsége egyre erősebbé, hatékonyabbá váljon.

Itt szeretnék köszönetet mondani Oni Amiel úrnak is, akivel most már lassan több mint egy évtizede szervezzük közösen a magyar keresztények Izraelbe utazását. Sok minden kiváltotta csodálatomat ebben a virágzó országban, különösen az gyakorol rám szinte minden látogatáskor mély benyomást, hogy hogyan képesek önök az ellenség gyűrűjében, folyamatos katonai és terrorfenyegetettség közepette működőképes társadalmat fenntartani, és elhordozni azt a terhet, mely tengernyi ellenségük verbális és fizikai agressziója által a nap huszonnégy órájában a lakosságra nehezedik. Hosszú idő óta imádkozunk Izrael vezetőiért, polgáraiért, hogy az állam démonizálása, kriminalizálása ellenére is bölcs döntésekkel tudják az országot vezetni, védelmezni és építeni.

8 megjegyzés:

Névtelen írta...

Németh Sándor keresztény lelkész úr! Szeretném megtudni öntől -miután végigolvastam az ön által mondottakat - hogy vajjon ismeri-e azt a nevet, s annak tartalmát, hogy JÉZUS?!!!Ön kiválóan definiálta önmagát Magyarország ke-reszténytudatú történelme és NEMZETE előtt.
Jutalmazza meg önt KRISZTUS az érdeme szerint!

Névtelen írta...

Kedves "Névtelen!"

Én hiszem több társammal egyetemben, hogy Jézus meg fogja jutalmazni Németh Sándort.

Kedves Németh Sándor!

Áldja meg Önt és kedves családját Isten gazdagon! Kívánok további erőt, egészséget az Úrban szeretettel: S.Ildikó

Névtelen írta...

Kedves "Névtelen"!
Jól tenné, ha tudomásul venné, hogy a lelkész úr izraeli látogatásának aktualitása nem a tökéletes Jézussal történt gonosz indíttatású, végzetes leszámolás, hanem számtalan kevéssé tökéletes, (pl. hozzám, vagy Önhöz hasonló) bűnös lélek bűnös lelkek által történt lemészárlása szolgált apropóul.

Névtelen írta...

Elolvastam a zsidó újságcikket angolul, szinvonalas írás. Nagy öröm az, ha kitüntetnek egy magyart és ezáltal Magyarországot és a magyarokat általában jó fényben tüntetik fel. Az is jó, hogy a kitüntetés az oszthatatlan Jeruzsálemet Izráel fővárosának valló magatartásért jár, valamint azért, mert valaki különbséget tud tenni a támadó és áldozat között a palesztin-zsidó háborúban. Az is jó, ha Magyarország Izráelt a jó dolgokban és az igazságban támogató országok között van. A gond Németh Sándorral van, akit olyan jól bemutat a "Fesz van" című róla és szektájáról készült könyv. Bár Németh Sándort azért tüntették ki, mert harcol az antiszemitizmus ellen, azzal hogy kitüntetik növelték az antiszemitizmust. Mert Izráelben talán nem tudják, de ez a Németh Sándor egy diktátor, aki kész akár az öngyilkosságba is hajszolni az embereket démonizáltságával, az álatala vezetet szekta tagjait pedig maffiavezérként fosztja ki anyagilag. Az SzDSz révén pedig egy istentelen pártot támogatott, miközben állítólag keresztyénnek vallja magát. De hogy Németh Sándor milyen önző és másokon keresztül gázoló, mutatja az is, hogy a bukott SzDSz-t azóta már az MDF-re cserélte.

Pázmány Attila

Névtelen írta...

Ha Németh Sándor annyira szemita párti,akkor miért nem tanítja a talmudot,(-vagy idézne belőle) a hit gyüliben!??pl,-hogy jézusról mit tanít,meg hogy a gój(nem zsidó),mivel egyenértékű!!!!Sajnos a talmud Jézusellenes,és gój-ellenes!!!!Isten óvjon,hogy a Ción bölcseinek jegyzőkönyve beteljesüljön!-Pedig afelé haladunk!DE a jó hír,hogy a végén Isten legyőzi a Sátánt,és csatlósait!!!!

Zoltán írta...

Szerintetek Istennek van köze izraelhez? Normális dolog a palesztinok gyilkolászása? Normális dolog emberek hullái mellett táncolni? Ezt támogatjátok, ti is gyilkosok vagytok, agymosott birkák, akiket egy idióta irányít. Csak ki kéne nyitnotok a szemeteket. Olvassátok el a talmudot, a cion bölcseinek jegyzőkönyveit, de ha azt mondjátok, hogy ez hazugság, akkor csak nyissátok ki a szemeteket és nézzétek meg mit csinál valójában izrael, nézzétek meg kik ülnek világszerte a hatalomban, nézzétek a háborúkat a pénz mozgását! Nézzétek az olaj, a fegyver mögött kik állnak! Ha ez az istenetek, hát én inkább átállnék a sátánhoz. Amiért nem teszem, az csak azért van, mert tudom, hogy mindennek köze nincs Istenhez, mint ahogy nektek sincs közötök hozzá. Ébredjetek, vagy maradjatok megvezethető birkák a nyájatokon belül, és bégessetek németh sunyival!

Zoltán írta...

Gondoljatok bele, ha van egy Isten, aki igazságos, akkor nincsenek választottak! Ti erre mit mondtok? Jézus is zsidó volt? Egyrészt szerintem nem, de legyen a hitetek szerint! Ha úgy volt is min változtat? Nem erre tanította az embereket akkoriban az biztos. Izrael egy agresszor állam, aki gyilkolászásban leli örömét, mi köze ehhez Jézusnak vagy az Istennek? Ehhez maximum németh sunyinak van köze, bár őszintén szólva én a többi keresztény irányzatban sem hiszek, mert nincs eredendő bűn sem, csak a sajátjainkat toljuk magunk előtt és újjászületés van, de mindenki abban hisz amiben akar, a Kereszténységnek is volt normális alternatívája, csak azt már kiírtották a németh sunyi ősei. Utána lehet nézni a régi iratokban, az újjászületés is benne volt, Jézus is tanította. Keressétek manicheizmus, szkíta-kereszténység néven, de a buddhizmusban is megnézhettek bizonyos dolgokat, érdemes. Talán jobb ha az ember nem egysíkúan lát és néz utána dolgoknak, nem biztos, hogy egy németh sunyi által fémjelezett szekta mondja meg az igazságot, az sem biztos, hogy én, de mindenkinek saját útja van és érdemes nyitott szemmel járni. A németh sunyitól mindenesetre óvnék mindenkit. Politikai agymosás az egész, semmi köze Jézushoz és Istenhez! Egy cionista idióta és semmi más.

Csabai Máté írta...

Semmi bajom nincs azzal, hogy valaki azt hirdeti, hogy Isten nem vetette el a zsidó népet, hogy a zsidók még visszafordulnak Istenhez, elfogadják Jézust. Hirdesse! Csak azt nem értem, miért szükséges ahhoz az, hogy a Hit Gyülekezete adományainak nagy részét a zsidók szájába öntsék, hogy kiteregessék az izraeli zászlót a gyülekezetekre és a Heteket telemázolják zsidó életrajzokkal, cikkekkel és reklámokkal. Azt hiszik talán, hogy Isten egy-egy zsidó szívébe (mert tömegesen nem lehet megtéríteni embert, nincs különbség a nemzetek között a megtérés tekintetében) csak az anyagiak függvényében tud majd beköltözni.
Mire föl ez a zsidókultusz? Egyenlőre még zsidó vallású, tehát nem megtért zsidókról beszélünk? Mi ebben a logika?
Nem mellesleg a Biblia Jeremiás 8-ban mást mond a zsidó nép jövőjéről: "És inkább választja a halált, mint az életet az egész maradék, mindazok, a kik megmaradtak a gonosz nemzetségből, mindazokon a helyeken; a hol megmaradtak, a hová kiűztem őket; azt mondja a Seregek Ura!"