2009. december 11., péntek

EREK: 1-es számú átvilágítási lista

Az Erdélyi Református Egyházkerület
Nagytiszteletű Esperesi Hivatalainak
- Székhelyén -


Tárgy: 1-es számú átvilágítási listaNagytiszteletű Esperes Úr!
Kedves Testvérem!


Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának 52, illetve 55-2009. számú határozatai értelmében megalakult kommunista titkosszolgálattal való együttműködést vizsgáló ÁTVILÁGÍTÓ BIZOTTSÁG működési szabályzatának 2.1. pontja, illetve a Bizottság 2009. november 26-án tartott második ülésének 14-2009 számú határozata értelmében mellékelten tisztelettel közöljük az átvilágítandó személyek névsorát tartalmazó kimutatás első táblázatát.


Az áttekinthetőség szempontját figyelembe véve a Bizottság az első lista testületekre történő lebontását tartotta szükségesnek. A zsinati, közgyűlési, igazgatótanácsi, valamint fegyelmi bizottsági tagságának teljes táblázatát közöljük, annak ellenére, hogy ily módon egyes tagok neve több ízben is megjelenik a különböző tisztségek betöltése következtében. A teljesség érdekében benne maradnak a kimutatásban azoknak nevei is, akik 1989. december 31-én még nem töltötték be a 18. életévüket. Ez a korcsoport a szabályzat értelmében mentesül az átvilágítás kötelezettsége alól. Ugyancsak átvilágításra kerülnek a Teológiai tanárok és alkalmazottak, a Református Tanárképző tanárai, valamint az Igazgatótanács hivatalában dolgozó lelkészi és világi alkalmazottak.


A felsoroltakkal kapcsolatban a megjelenéstől számított egy hónapon belül bármely egyháztag panasszal fordulhat a Bizottsághoz.


Egyúttal tisztelettel kérjük azokat, akik az iratgyűjtőik másolatainak már birtokában vannak, mielőbb bocsássák azokat a Bizottság rendelkezésére.


A Nagytiszteletű Esperes Úr életére és szolgálatára Isten áldását kérve,


Kolozsvár, 2009. december 10.


Testvéri szeretettel:

Dr. Pap Géza
püspök


1-es számú átvilágítási lista - itt elérhető


Forrás: http://www.reformatus.ro