2009. december 15., kedd

A Biblia "tanácsára" végezték ki

Rálőtt, majd halálra késelte: a Biblia "tanácsára" végezték ki

Szentendrei Lajos
2009.12.15.
Heti VálaszAz esküdtek elismerték ugyan, hogy vallásos meggyőződésük igenis, befolyásolta őket a döntésben, ám azt mondták: nem a konkrét bibliai idézetek hatására döntöttek a halálbüntetés mellett.

A texasi esküdtek pillanatig sem haboztak: bűnösnek mondták ki Khristian Olivert, aki egy idős férfit gyilkolt meg. Először rálőtt, majd - látva, hogy brutalitása „eredménytelen" maradt - odalépett vérben ázó és tehetetlen áldozatához és halálra késelte. Aztán, szép komótosan, kirabolta a házát...

A döntést az esküdtek tényleg hamar és vita nélkül hozták meg. Ám a neheze még csak ezután következett: halálra ítéljék-e a gyilkost? Texasban - az Egyesült Államok szövetségi államainak túlnyomó többségéhez hasonlóan - köztudomásúan van halálbüntetés, és szinte soha nincs kegyelem. (A republikánus kormányzó, Rick Perry például, hivatali ideje alatt, eddig már kétszáz esetben hagyott jóvá halálos ítéletet.) Így hát fejtörést okoznia az ítélet kimondásának sem kellett. Volna.

A zsűrorok ugyanis, némi tanakodás után, segítséget és támogatást kértek - a Bibliától. Négyen is összekuporodtak a terem sarkában, s áhítattal figyelték, amint egyikük hangosan felolvas a Számok könyvéből. A gyilkost bizonnyal halálra kell szánni, a vér visszahull a gyilkosra... - idézgették a héber biblia szövegét. Majd ebben megnyugodva, s hivatkozva az Úr akaratára és kinyilatkoztatásaira, kimondták a verdiktet: Khristian Oliver halált érdemel.

A gyilkosságot tíz esztendővel ezelőtt követte el az akkor 22 éves Oliver, a halálos ítéletet tavaly mondták ki, s most, novemberben, a texasi Huntsville börtönében végre is hajtották. A kedélyek azonban azóta sem csillapodnak; ám nem amiatt, hogy méreginjekcióra ítélték a gyilkost, hanem azért, mert történt mindez a Bibliára hivatkozva.

Az Amnesty International - amely egyébként a halálos ítélet felfüggesztésére szólította fel a texasi hatóságokat - állásfoglalásában azt fejtegeti, hogy bírósági tárgyaláson megengedhetetlen a Bibliára hivatkozás, a Biblia tételeivel történő érvelés. A gyilkos ügyvédje, Winston Cochran, kétszer is megpróbálta kicsikarni a halálos ítélet megváltoztatását, mégpedig azzal, hogy kétszer is fellebbviteli bíróságra citálta azt a négy esküdtet, aki a Bibliára hivatkozva hozta meg döntését. Texas állam fellebbviteli bírósága nem fogadta el az ügyvéd indokait, s úgy ítélte meg, hogy a Biblia hangos tanulmányozása nem jelent egyúttal befolyásolást is.

Az esküdtek elismerték ugyan, hogy vallásos meggyőződésük igenis, befolyásolta őket a döntésben, ám azt mondták: nem a konkrét bibliai idézetek hatására döntöttek a halálbüntetés mellett. A szövetségi bíróság, ugyanilyen okokból, szintén elutasította a további fellebbezést: az esküdtek, bizony, tanulmányozták és idézték a Bibliát, de mindez a döntésükben tényleg nem befolyásolta őket. Állítólag.

A 32 éves gyilkost, családtagjai és áldozatának családtagjai jelenlétében, már kivégezték. A disputa azonban változatlanul javában tart: alkotmányos-e a szent könyv szavait érvként citálni bírósági tárgyaláson, hiszen az amerikai alkotmány szerint az esküdteknek „külső befolyástól mentesen" kell döntést hozniuk, s a Biblia ilyetén forgatása pedig külső befolyásként értékelhető - érvelnek a mérgesek. S egyáltalán: lehet-e a Biblia az alapja az igazságszolgáltatásnak egy olyan országban, amelyikben az állam és az egyház szétválasztatott? - kérdezik az álmélkodók.

A vita korántsem csupán elméleti. Az idén az Egyesült Államokban 39 halálos ítéletet hajtottak végre, s ezeknek csaknem a felét a déli Texasban.

Nincsenek megjegyzések: