2009. december 8., kedd

Mária-dogmák

A mariológia dogmatikailag definiált tételei:

- a) Szűz Mária valósággal és tulajdonképpeni értelemben Istenanya
(431: az efezusi zsinaton megfogalmazott dogma, DS 251).

- b) Mária szűz a szülés előtt, a szülésben és a szülés után (a hitvallásokban megfogalmazott dogma).

- c) Szeplőtelenül fogantatott, azaz létének első pillanatától kezdve mentes az eredeti bűntől (1854: az Ineffabilis bullában kihirdetett dogma, IX. Pius p., DS 2803).

- d) Istentől kapott különös kiváltságánál fogva élete egész folyamán mentes volt minden súlyos és bocsánatos személyes bűntől (a trienti zsinat 6. ülésén megfogalmazott kat. igazság, DS 2800).

- e) Egész élete folyamán mentes volt a rendetlen kívánságtól (teol. biztos).

- f) Meghalt (teol. biztos).

- g) Halálával lelke Isten boldog színelátására jutott, teste pedig nem indult oszlásnak, hanem nyomban a megdicsőült test állapotára emelkedett (teol. biztos: III. Sándor p. Ikonium szultánjának írt levelében 1169: fogalmazta meg; DS 748).

- h) Halála után nemcsak lélek, hanem test szerint is fölvétetett a mennybe (dogma; XII. Pius p. 1950: Munificentissimus Deus konst.; DS 3903).

- i) Szűz Mária kiváltságos módon üdvösségünk közvetítője (teol. biztos, DS 1400, 3321, 3370).

- j) Szűz Máriát kiváló vallásos tisztelet illeti meg (teol. biztos; CIC 1917:1255. k., DS 2326).

Mindezt a II. Vat. Zsin. a Lumen gentium dogmatikus konst-ban megerősítette (52-69. p.).

http://www.jelek.hu/tanimages/patrona_h_5.jpg

Máriáról szóló dogmák

A katolikus egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról:

  1. Mária Isten Anyja (görögül Theotokosz, latinul Mater Dei), amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Minden, amit a katolikus és keleti keresztények Máriáról hisznek és hirdetnek, ebben a misztériumban gyökerezik.
  2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. Már az Apostoli hitvallás mondja: "Születék szűz Máriától."
  3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe december 8-a.
  4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Ünnepe Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e.

Az ortodox egyházak ugyan szintén hirdetik a 4. dogma tartalmát: Mária felvitele a mennybe halála után, de ez nem dogma. Illetve Máriáról beszélnek úgy, mint panhagia - „teljesen szent”. A legtöbb protestáns egyház és közösség nem fogadja el Mária bűntelenségének és mennybevételének dogmáját, valamint azt a tanítást, hogy egész életében szűz maradt.

Nincsenek megjegyzések: