2010. szeptember 23., csütörtök

Királyhágómelléken tárgyalt a Generális Konvent elnöksége

Királyhágómelléken tárgyalt a Generális Konvent elnöksége

reformatus.hu
2010. szeptember 21.

A Nagyvárad melletti Félixfürdőn találkoztak szeptember 20-21-én a Kárpát-medence református püspökei és főgondnokai.Csűry István, a vendéglátó Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a kerületben zajló tisztújítási folyamatról számolt be. A tavaly őszi presbiterválasztások után augusztus végén egyházmegyei szinten is új tisztségviselőket választottak, az egyházkerületi választói közgyűlést – amikor egyebek mellett az új püspök és főgondnok személyéről is döntenek – október 22-én tartják. Az ősszel tisztújításra kerül sor a Kárpátaljai Református Egyházban is. A Szerbiai Református Keresztyén Egyházban kiírandó választások menetrendjéről várhatóan az október végére tervezett zsinati ülés dönt, ahol meghívottként részt vesznek a Generális Konvent elnökségének képviselői.

A tanácskozás értékelte a Generális Konvent révkomáromi ülését. A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete májusban első alkalommal gyűlt össze határon túli helyszínen, melynek jó visszhangja és kedvező fogadtatása volt Felvidéken.


Az elnökségi ülésen elfogadták a Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap szabályzatát. A református iskolák szolidaritására építő kezdeményezés első támogatási céljaként a nehéz helyzetben levő kárpátaljai oktatást javasolták.

A megbeszélésen tájékoztatás hangzott el a magyar EU elnökséggel kapcsolatos egyházi lehetőségekről és kihívásokról, továbbá döntés született a Kálvin műveit megjelentető könyvsorozat, a Parókiális Könyvtár Kárpát-medencei terjesztésével kapcsolatban is.

A megbeszélésen további egyeztetés folyt a november 16-ra tervezett Bethlen Gábor-ünnepségről. A Generális Konvent elnöksége születésének 430. évfordulóján emléktáblával kíván megemlékezni a református fejedelemről a gyulafehérvári székesegyházban.Csűry István

Az előttünk álló időszak főbb eseményei között elhangzott még, hogy hamarosan megjelenik a Magyar Református Egyház magazinja, a Kálvincsillag első száma. Az egyházkerületi delegáltak szerkesztésében készülő lapot októberben, a reformáció havában vehetik kézbe az olvasók. 2011. május 21-22-én, a református egység létrejöttének második évfordulójára kulturális fesztivállal készülnek a részegyházak. A Református Kulturális Napok néven meghirdetett eseményt Pécsen tartják.

A következő elnökségi ülés november 15-én Kolozsváron lesz.


Czanik András

Fotó: Barcza János


Nincsenek megjegyzések: