2010. július 21., szerda

Tőkés: Nyilatkozat az egyházmegyei jelölő közgyűlések tárgyában

Nyilatkozat az egyházmegyei jelölő közgyűlések tárgyában

Harangszó
2010.07.21.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Választási Szabályzatának 2. szakasza világosan kimondja, hogy: „Egyházi tisztségekre nem jelölhetők azok, akik a kommunista diktatúra idején, valamint napjainkban nyilvánvalóan egyházunk kárára jártak el, valamint azok, akik … tisztségükről önkényesen és elfogadhatatlan módon lemondtak. Továbbá nem ajánlott a szektás irányt képviselő egyháztagok jelölése (CE Szövetség stb.) … Egyházmegyei és egyházkerületi lelkészjellegű tisztségekre nézve szükséges az Átvilágító Bizottság tisztázó határozata…”

Mindezeket szem előtt tartva, Isten színe előtt és Egyházunk közösségében ezúton is önkéntes visszalépésre szólítom fel azokat az esperesi vagy más tisztségekre jelölteket, akik az idézett előírásoknak, illetve feltételeknek nem tudnak eleget tenni.

Ugyanakkor az egyházmegyei jelölő közgyűlések testületeit is arra kérem, hogy következetes módon szerezzenek érvényt a Választási Szabályzat előírásainak.


Nagyvárad, 2010. július 21.

Tőkés László2 megjegyzés:

Szász Zoltán írta...

Meglehet, ha kissé megpiszkálnánk Tőkés László megnyilatkozásait, kiderülne a Szentírás és hitvallásaink fényében, hogy ő a szektás. Ami a CNSAS igazolást illeti, boldog-boldogtalan megkapja. Volt és van rá eset, hogy valaki(k) megkapták ám mégis kisült, hogy kollaboráltak. Undorító ez a színjáték! Tőkés László amúgy milyen minőségben nyilatkozik? A Statutum szerint mint lelkész, már rég fegyelmi eset. A botrányos házasságtörők akár püspökök is lehetnek? Elég volt ebből a nagyon drága, mert sokba kerül, színjátékból! Mikor lesz már vége és tesszük a dolgunkat, mint lelkészek, mint egyház?

Szász Zoltán írta...

"Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz." Zsolt 10,7
"Átkot szór és nem éri baj, szája álnoksággal és hazugsággal tele, nyelve alatt romlás és gazság rejtőzik." U.a. (Szent István társulat ford.
"Szája csupa átok, erőszak, álnokság, nyelve alatt fájdalom és gonoszság." (Káldy Gy. ford.)