2010. július 23., péntek

Jelölő közgyűlés az Aradi Református Egyházmegyében

Jelölő közgyűlés Aradon
I. esperes-jelölt nt. Módi József

Nyugati Jelen
Balta János
2010. július 23.

http://www.nyugatijelen.com/pictures/xbigs/29089.jpg

A jelölő közgyűlésen részt vettek az Aradi Református Egyházmegye lelkészei


A Református Egyház törvényei szerint a gyülekezetek presbitériumai hatévenként, a mandátumok lejártakor jelöléseket tehetnek az egyházi és világi tisztségekre.

Ma az arad-belvárosi református imateremben összegyűlt lelkipásztorok leadták e jelöléseket, amelyeket a Papp József erdőhegyi, Váradi Sándor Károly kisperegi és Bodnár Lajos borosjenői lelkipásztorok, továbbá Molnár Csaba gondnok és Venter Miklós presbiter alkotta, öttagú bizottság összegezett. A jelölések végeredményét a bizottság választott elnöke, Bodnár Lajos ismertette, amelyikből helyhiány miatt csak a tisztségekre legtöbb jelölést kapott személyeket említjük. Az esperesi tisztségre Módi József ágyai lelkipásztor, az egyházmegyei főgondnok Venter Miklós, a lelkészi főjegyző Váradi Sándor Károly, a világi főjegyző Bíró Zoltán, a lelkészi aljegyző Papp József, a világi aljegyző Erdős Sándor, jogtanácsos Hosszú Zoltán, számvevő Dénes József, missziói előadó Seres Géza, ifjúsági előadó Papp Csaba, katekétikai előadó Lőricz Zoltán Péter, műszaki előadó Molnár Csaba, zenei előadó Bodnár Lajos, levéltáros tisztségre Gecse Tamás kapta a legtöbb jelölést. A testületi tagságra történt jelöléseket ugyancsak ismertette. Az eredményhirdetés után Baracsi Levente sorolta fel az egyházkerület részéről a jelöltekkel szembeni elvárásokat: a lelkészeknek meg kell szerezniük az Országos Átvilágító Bizottság igazolását, miszerint nem működtek együtt az elnyomó szervekkel. Amennyiben az igazolás nem érkezett meg, fel kell mutatniuk a Bizottsághoz benyújtott kérelmük tértivevényes visszajelzését. Utóbbi esetben nyilatkozatot kell tenniük, hogy amennyiben az Átvilágító Bizottságtól nem kapnak kedvező bizonylatot, lemondanak az időközben megszerzett tisztségekről. A világi jelölteknek írásos visszajelzésben kell vállalniuk a jelölést, de az is elképzelhető, hogy bizonyos tisztségek betöltéséhez nekik is szükségük lesz az Átvilágító Bizottság kedvező igazolására.

Az augusztus 27-én sorra kerülő adminisztratív közgyűlésen a gyülekezetek lelkipásztorai és főgondnokai, illetve gondnokai rendelkeznek szavazati joggal. Az elnyert tisztségek a 15 napos óvási idő elteltével válnak hivatalossá – tudtuk meg a helyszínen nt. Seres Géza leköszönő esperestől, aki a két mandátuma után nem indulhat újra, esetleg a következő mandátum letelte után.


Nincsenek megjegyzések: