2010. július 25., vasárnap

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének XI. konferenciája

Nincs más kiút, mint Isten

erdon.ro
2010.07.25

Szatmár megye — Július 24–én Nagybányán tartották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségeinek XI. konferenciáját. A találkozón a címben megfogalmazott gondolattal biztatta hallgatóságát az egyházkerület püspöke, Ft. Csűry István.

http://kepek.erdon.ro/kepek/news-20100725-06154668-1775764336.jpg

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kilenc egyházmegyéje — a nagykárolyi, az érmelléki, a bihari, az aradi, a temesvári, a szilágysomlyói, a zilahi, a szatmári és a házigazda nagybányai — képviselői mellett, a magyarországi és kárpátaljai küldöttek is jelen voltak a július 24–én, Nagybányán megrendezett nőszövetségi találkozón. A kerületi szintű rendezvény a kommunizmus bukását követő nőszövetségi csoportok újjáalakulásának huszadik évfordulója jegyében telt el a Nagybánya – Óvárosi református templomban.

Köszönet és biztatás

A püspök megköszönte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében a nőszövetségi tagoknak az Isten dicsőségére végzett munkájukat, azt, hogy az egyházközségekben újjáalakult nőszövetségek Istent szolgálva embertársaik javát szolgálják. A nőszövetségi tagok azok, akik lelkesedésükkel hirdetik ennek a vegetáló világnak azt, hogy erősek vagyunk, összetartozunk és abban is példával járnak elöl, hogyan kell hitben és lélekben épülni, és egy krisztusibb világot teremteni.

Az élet kenyere

A konferenciára összesereglett hívek Dr. Békefy Röhrig Klaudia lelkipásztor, a Presbiter című lap munkatársának szószéki igehirdetését hallgatták meg, amely a közös iránytűről, Jézus Krisztusról szólt. Arról, aki úgy mutatkozik be, hogy „én vagyok az élet kenyere: aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz nem szomjazik meg soha". (János 6.35). Az az ember, aki azt akarja, hogy részesüljön ebből a mennyei mannából, annak élő kapcsolata kell legyen Istennel, s ehhez az kell, hogy mi emberek ne a moly és rozsda által megemészthető kincseket gyűjtsük, hanem az olyan érték felé forduljunk, amely szabaddá tesz minket — fogalmazott az igehirdető. A prédikációt követően a kerületi nőszövetségek elnöknője, Bogya Kis Mária lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, majd P. Tóthné Szakács Zita lelkipásztor a női szolgálatok hagyománya az egyházban témában tartott előadást, Dr. Békefy Lajos lelkipásztor, a Presbiter című lap főszerkesztője pedig a levéltári kutatásának eredményét, a Lórántffy Zsuzsannáról és Árva Bethlen Kata életéről szóló adatokat tette közkinccsé. A találkozó úrvacsoraosztással zárult.Nincsenek megjegyzések: