2010. július 5., hétfő

Királyhágómelléki testvérkapcsolat az amerikai Lehigh Presbiteriánus Egyházzal

KözleményA Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2000 novemberében kötött formális testvérkapcsolati szerződést az amerikai Lehigh Presbiteriánus Egyházzal. Testvéregyházunk vendégeiként Csűry István püspök és Antal János előadótanácsos folyó év június 28-val kezdődően egyhetes jószolgálati körúton vettek részt az Egyesült Államok keleti partvidékén. A pennsylvaniai Lehigh Presbiteriánus Egyház gyülekezetiben tett látogatásai alkalmával Csűry István püspök egyházkerületünk üdvözletét tolmácsolta, és mindannyiszor köszönetet mondott testvéregyházunk szolidaritásért, illetve további támogatásukat kérte az ateista diktatúra utáni átmenet nehéz időszakában.

A Lehigh Presbiteriánus Egyház nemzetközi kapcsolatok bizottságának szervezésében egyházkerületünk püspöke testvéregyházkerületünk missziói és diakóniai intézményeibe is ellátogatott, melyekben a társadalmi leszakadás áldozatainak életében hivatottak kiemelt fontosságú szolgálatot végezni. Emellett testvéregyházkerületünk oktatási intézményeiben és a vakációs bibliahét jelentősebb helyszínein tett látogatást. Csűry István püspök a tapasztalatszerzés kiemelt eseményeiként értékelte a betlehemi ökumeikus „élelmiszer-bank” működésének megismerését, és a jólszervezett New York-i első presbiteriánus gyülekezetben tett látogatást.

Csűry István püspök tájékoztatta testvéregyházkerületünk vezetőit egyházunk és partiumi magyarságunk jelenlegi helyzetéről, majd méltatta a testvérgyülekezeti kapcsolatok fokozatos kiépülését, és az ifjúsági csereprogram jótékony hatását. Partnereink további támogatásukról biztosították egyházkerületünket, különös tekintettel az oktatás és az egészségügyi misszió területén.

Az amerikai függetlenség napján, július 4-én, egyházkerületünk püspöke az Easton-i presbiteriánus egyház templomában hirdette Isten Igéjét, a Máté 25, 34 alapján: „Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot”. Az ünnepi igehirdetés kiemelte, hogy az amerikai nép évszázadokra visszanyúló szabadsága meggyőző jel arra nézve, hogy Isten már e földön boldogítani akarja övéit, de a legboldogabb földi élet után sem lehet kisebb a cél, mint a megígért örökség, azaz az Isten országába való eljutás. A gyülekezet tagjai mellett megjelent nagyszámú érdeklődő hálás lélekkel fogadta az evangéliumi üzenetet.

Bethlehem/New York, 2010. július 5.


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Külügyi és Ökumenikus Osztálya
Sorkizárás

Nincsenek megjegyzések: