2010. július 15., csütörtök

60 éves Peter Bukowski moderátor


Június 9-én töltötte be D. Peter Bukovski, a Reformierter Bund moderátora (elnöke) 60. életévét. A születésnap alkalmából a Reformierter Bund fogadást rendezett Wuppertalban. Bukowski 20 év óta a Reformierter Bund moderátora. Az 1990-ben Siegenben tartott közgyűlés választotta elnökké. 1998-ban Emdenben, 2007-ben pedig Hamburgban meggyőző többséggel erősítették meg hivatalában.

Peter Bukovski 1950-ben született Bonn városában. Bonnban és Berlinben folytatta teológiai tanulmányait; előbb lelkipásztor, majd a református Predigerseminar előadótanára volt Wuppertalban. 1999-ben igazgatója lett ennek a képzőnek, amely a lelkipásztori tanulmányok kiteljesedését szolgálja, jelenleg Seminar für pastorale Ausbildung *Pasztorális Képző Szeminárium név alatt. Bukovski többek között tagja az EKD zsinatának, valamint a GEKE tanácsának. 2004 óta tagja a Református Világszövetség végrehajtó Bizottságának. Bukovski több könyvet írt a homiletika és a lelkigondozás tárgykörében; feleségével, Sylvia-val együtt több kötet prédikációt jelentetett meg. A Reformierter Bund keretében nagyobb részt ő dolgozta ki és adta ki a „Reformierte Liturgie” munkát, amely immár három kiadást ért meg. A GEKE munkatársaként az európai evangélikus egyházak liturgiájának fejlesztését szolgálja. A GEKE az ő kezdeményezésére adta ki a „Colours of Grace” ökumenikus énekeskönyvet, amely 150 éneket foglal magába.

(Die Reformierten Upd@te, 10.2. szám. Ford. Balogh Béla.)


Nincsenek megjegyzések: