2010. június 28., hétfő

Választás előtti érdektelenség a Szatmári Református Egyházmegyében

Választás előtti érdektelenség a Szatmári Református Egyházmegyében

erdon.ro
2010.06.27

A Szatmári Református Egyházmegyének 514 presbitere és közel 50 lelkésze van, akik augusztusban egyházmegyei tisztújítást kell tartsanak egy olyan szabályzat alapján, amely hemzseg a joghézagoktól.

Presbiteri részről érkezett az a kezdeményezés, amelyet főleg érdektelenség kísért a Szatmári Református Egyházmegye lelkészeinek és presbitereinek körében. Nevezetesen arról lett volna szó, hogy a közelgő választások, és ezen belül is a jelölő közgyűlés előtt, összeülnek, hogy megismerhessék egymást, akiknek majd dönteniük kell arról, hogy az elkövetkezendő hat évben ki vezeti és irányítja az egyházmegyét. Az úgynevezett ajánló összejövetel célja az lett volna, hogy még a jelölő közgyűlés előtt ismerjék meg azokat, akiket valamilyen tisztségre jelölnek. Június 26-án a Szatmár-Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében gyűlt össze az a harminc lelkész és presbiter, akik komoly érdeklődést mutattak a témával kapcsolatban. Ám ahogy telt az idő, és sokasodtak a problémák, úgy tűnt, hogy beigazolódnak Sipos Miklós esperes által a bevezetőben idézett igemagyarázó gondolatai, és a többség úgy találja, hogy elég nekik a saját terhük, és nem akarják magukévá tenni az „egymásnak terhét hordozzuk” gondolatot. Az egyházmegye presbitériumának elnöke, Tatár Miklós, és Szatmári Elemér lelkészértekezleti elnök vezetésével megtartott találkozón fény derült arra, hogy nem sikerült egy olyan választási szabályzatot összehozni, amelyben minimálisra csökkentették volna a kiskapuk és a félreérthető passzusok számát. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület választási szabályzata belső ellentmondásai mellett több ponton ütközik a kánonban foglaltakkal is.

Fontos probléma

A számos megoldandó probléma közül mindössze egy, hogy a jelölő közgyűlés előtt elvileg senkiről nem lehet tudni, hogy milyen tisztségre jelölik. Ahhoz azonban, hogy valaki jelölt lehessen, a szabályzat új pontja szerint, rendelkeznie kell azzal az átvilágításról szóló dokumentummal, amely igazolja, hogy a kommunista diktatúra idején nem jártak el az egyház kárára. Amennyiben a dokumentumot még nem kapták kézhez, a CNSAS-hoz eljuttatott kérvény postára adását igazoló feladóvevény is elégséges. Tehát vagy mindenki beszerzi a szükséges dokumentumot, mert lehetséges, hogy jelölik, vagy már korábban tudnia kell a jelölésről, hogy lekérhesse a szükséges bizonyítékokat. Emellett minden jelöltnek ott kell lennie a közgyűlésen, hogy nyilatkozzon a jelöltség elfogadásáról.

Konszenzus

A három órás megbeszélés során mindössze abban egyeztek meg, hogy a júliusi lelkésztalálkozón megpróbálnak egyfajta konszenzusra jutni a szabályzat alkalmazását illetően. Ennek hiányában gyakorlatilag lehetetlennek tűnik a választások lebonyolítása. Hat évvel ezelőtt meg kellett ismételni a választást éppen a szabályzat rossz értelmezése miatt. De ez csak akkor kerülhető el, ha megnő az érdeklődés július 15-ig a választások iránt, és a lelkészek összeülnek megbeszélni a kialakult helyzetet.


Nincsenek megjegyzések: