2010. június 15., kedd

Dr. Csutak Csaba (Mementó)

Dr. Csutak Csaba (Mementó)

3szek.ro
2010. június 9.

Kilencven évvel ezelőtt, éppen a Trianoni diktátum aláírásának évé­ben, 1920-ban született Kolozsváron tősgyökeres háromszéki család sarjaként.

http://www.3szek.ro/kepek2/20100608230426.jpg

Református esperes-lelkész, püspökhelyettes volt, egyházi író, zágoni dr. Csutak Vilmos, a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium és a Székely Nemzeti Mú­zeum jeles igazgatójának, történésznek és Simonffy Máriának gyermeke. Az elemi iskolát Sepsiszentgyörgyön végezte. 1938-ban érettségizett a Mikó Kollé­giumban. Mint Kolozsváron végzett teológus 1943 és 1990 között a belvárosi egyházközség lelkésze, 1968—1990 között egyházmegyei esperes. Hat éven át töltötte be az egyházkerületi főjegyzői tisztséget. Időközben helyettes professzori teendőket is ellátott a Protestáns Teológiai Intézetben. Doktori disszertációjának címe: Krisztus egyetlen egyháza. Több tanulmányával gazdagította a hittudományi ismeretek tárházát: Tavaszy Sándorról értekezett a Református Szemlében (1988/5—6. sz.), a szombatos kérdésről írt tanulmánya 1994-ben jelent meg Kolozsváron a Református élő könyvek sorozatban. 1995-ben hunyt el. Síremléke a Há­zsongárdi temetőben, hagyatékát felesége, a Református Család című kiadvány munkatársa őrzi.


Nincsenek megjegyzések: