2010. június 18., péntek

Korán-fordítás

Miért nincs magyarnyelvű Korán a könyvesboltokban?

iszlam.com

http://quran.tar.hu/index_elemei/image337.gif

Az iszlám szent könyve a Korán. Hitünk szerint Allah szava, amely világos arab nyelven nyilatkoztatott ki Mohammed prófétának (béke legyen Vele). Az iszlám hit alapvető hittételeit, Allah parancsait, életünkre vonatkozó útmutatásokat, példázatokat, intéseket tartalmaz, mely nélkül muszlim hívő nem létezhet. A Korán a mindenkori etalon, amihez folyamatosan vissza és vissza kell térni, olvasni és olvasni, mert szavai útmutatásul szolgálnak a hívőknek, Isteni Vezetéssel látva el az éppen a hit útjára lépőket, de az Allah fényéhez közeli testvéreinket is. A Korán út. Út Isten felé. Minden muszlim tisztában van vele, hogy mit jelent számára a Kegyes Korán sorainak értelmezése. Sajnos kevesen rendelkezünk akkora arab nyelvi tudással, hogy eredetiben olvashassuk és megérthessük szavait. Ezért aztán elengedhetetlen számunkra a magyar nyelvű értelmezésfordítás. Értelmezésfordításnak nevezem a Korán szavainak lefordítását, mivel a magyar fordítás csupán értelmét próbálhatja visszaadni, mert retorikájában, irodalmi szépségében lehetetlen vállalkozás lenne az eredeti Korán más nyelvre való fordítása.

Sokan, sok helyen elmarasztalták már az eddig könyvesboltokban kapható egyetlen teljes Korán értelmezésfordítást. Ezt a munkát Simon Róbert tette le a magyar emberek asztalára. Mivel Simon Róbert nem muszlim, és sok mindenben inkább az orientalista magyarázatokat kereste, mint Isten hívását, ezért e fordítás sok vallási hibát tartalmazott. Mégis, elmondhatjuk, hogy összességében – ha hibákkal is – de hozzáférhetővé tette a magyar ember számára a Korán szavait. Simon Róbert fordítása négy kiadást élt meg a Helikon kiadónál. 1987, 1994, 1997, és legutoljára 2001-ben került kiadásra. Azóta már mind a könyvesbolti mind pedig az antikváriumi forgalomban hiánycikk lett. A kiadó több kiadást egyenlőre nem tervez a könyvből – mondván, hogy a befektetett összeg lassan térült meg. Elmondhatjuk, hogy ma, Magyarországon nem lehet magyar nyelvű, teljes Korán értelmezésfordítást kapni.

A magyar közösségekben elérhető Mihálffy Balázs fordítás - ami szintúgy egy teljes Korán fordítás volt – szintén elfogyott már. (Interneten a http://mek.oszk.hu/06500/06534/ címen lehet letölteni)

Korán egyes részei (lásd az oldalunkon is fellelhető, kiadott Korán értelmezésfordítások) le lettek fordítva már, viszont a teljes Korán fordítása még mindig várat magára.

A Hanif alapítvány mostanában kezdte elölről a fordítást, ők még nagyon az elején tartanak a munkálatoknak. A Dar Asszalam mecset évek óta fordíttat – de sajnos igazi előrelépés nem történt náluk ez ügyben. A közösségek berkein belül több nyers Korán részfordítás van, igazából egyik sem olyan állapotban, ami kiadható lenne.

Úgy gondoljuk elérkezett az idő, amikor ténylegesen össze kéne fognia a közösségeknek és nem egymásra mutogatni, vagy éppen önálló, másokat kizáró egyéni fordításokat, részfordításokat készíteni. Itt az ideje, hogy azok az emberek, akiknek Isten azért adott tehetséget az evilágon, hogy azt Érte kamatoztathassák, végre összefogjanak, és egy igazán Istennek tetsző munkába – a Kegyes Korán értelmezésfordításának létrehozásába fektessék. Itt az ideje, hogy azokat az embereket, akiknek megadatott, hogy eredetiben értsék és át tudják adni a Korán értelmét másoknak is, segítsünk munkájukban, hogy az minél sikeresebb lehessen insa Allah. Véleményünk szerint a már elkészült munkákat nem szabadna elvetni, hanem a hozzá értő testvéreinknek javítani, egységesíteni kéne. Már a Korán egy negyede vallásilag lektorált kiadásra került. Nyílván ezek sincsenek hiba nélkül, és ezekben is lehetségesek a módosítások, javítások. Viszont ha már ennyivel beljebb van magyar közösségünk, nem kéne ezeket a kész munkákat elvetni, és elölről kezdeni. Valamint nem hisszük, hogy az jár nagyobb hatékonysággal – mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg – ha minden közösség maga dolgozik, maga készíti a fordításait, és maga adja ki.

El kéne gondolkoznunk azon, hogy vajon MIÉRT nincs magyar Korán fordítás. Vajon hogy lehet, hogy egy több ezer főt számláló vallási közösség nem tud a szent Könyvéből adni azoknak, akik ennek a megismerését keresik? Talán Allah arra akar minket ráébreszteni, hogy ideje lenne összefogni. Egyesíteni tehetségünket, akármelyik közösségből jön is az az ember, aki segíthet minket hite, munkája, tehetsége által. A támogatóknak pedig - akiknek Allah megadta azt a vagyoni lehetőséget, hogy támogathassanak egy ilyen nemes munkát – nem szabadna nézni, hogy melyik közösség tagjai szerepelnek a Korán értelmezésfordítás munkálataiban. Egy dolgot kellene csak és kizárólag szem előtt tartanunk. Hogy minél jobb, Allahnak minél inkább tetszőbb munkát adjunk ki a kezeink közül, ami helyesen és igazan tölti be a közvetítő szerepét az arab szavú Kegyes Korán, és a magyar olvasó között. Nagyon nagy szükség lenne erre. Fogjunk tehát össze, és keressük az együttműködési lehetőségeket!

Allah segítsen minket, hogy a Koránnak, Isten szavának értelmezésfordítása segédkezzen közösségeink egymásra találásában. Amín!

Elérhető Korán fordítás az interneten a
www.egyistenhit.com, a Magyar Iszlám Közösség honlapján, http://mek.oszk.hu/06500/06534/ a http://quran.tar.hu/ valamint vallásilag lektoráltan az iszlam.com oldalán olvasható.
Nincsenek megjegyzések: