2010. június 19., szombat

Horthy, a kormányzó (dok.film)


Horthy, a kormányzó
Koltay Gábor filmje
színes, fekete-fehér magyar dokumentumfilm
2006

Koltay Gábor: Horthy - A kormányzó című dokumentumfilmje sokáig titokban tartott érzéseket és gondolatokat tesz közkinccsé, cáfolja a generációk egész sorába sulykolt tévhiteket, szándékos hazugságokat. A huszadik század legutolsó rendszerváltozása óta eltelt több mint másfél évtized is mintha konzerválná azt a szellemi zavarodottságot, amelynek következtében a nemzet nehezen tud újjászerveződni, hiszen csak a múltját ismeri, öntudatos, szilárd erkölcsiségű közösség képes érdekeit érvényesíteni és egyenrangú panrtnerként részt venni a világpolitikai folyamatokban. A Horthy korszakról évtizedekig csak elítélőleg lehetett beszélni, miközben az 1920 utáni sikeres nemzetépítés tanulságai mai, megváltozott politikai-társadalmi körülményeink között is aktuálisak. A film a kormányzó életét és a két világháború közötti Magyarország történéseit mutatja be az események koronatanúi, a Horthy-család tagjai, a Kormányzó menye, özv. Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona asszony és a Kormányzó unokája, Ifj. Horthy István segítségével. Több mint hatvan én után az első mozifilm a Kormányzó életének legfontosabb negyedszázadáról.


1,31 GB AVI letöltése:
password: baddogNincsenek megjegyzések: