2010. június 10., csütörtök

A királyhágómelléki reformátusok nyilatkozata az alkotmányellenes megszorító intézkedések ellen
NYILATKOZAT

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlése a jelenlegi súlyos gazdasági válságban, nem hagyhatja szó nélkül és síkra száll Románia Kormánya által kezdeményezett alkotmányellenes megszorító intézkedések bevezetése ellen, melyek csak tovább mélyítenék és nehezítenék, amúgy is nehéz gazdasági körülmények között élő népünk helyzetét.

A nyugdíjak, a fizetések megcsonkítása, az alanyi jogon járó juttatások stb. csökkentése, illetve eltörlése, alapvető emberi és alkotmányos jogaink súlyos megsértését jelentik, melyeknek benemlátható következményei lehetnek.

A törvényesen megszerzett nyugdíj megszerzett tulajdonjogot jelent, melyet Románia Alkotmánya szavatol, következésképpen nem csonkítható és visszanemvonható, jogsérelem nélkül.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlése Isten segítő erejét kéri ahhoz, hogy vezetőink hozzáértő bölcsességgel tudjanak dönteni.

Nagyvárad, 2010. június 10.


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlése nevében:


Csűry István
püspök

Kovács Zoltán
főgondnok


Nincsenek megjegyzések: