2009. április 8., szerda

Képvers: Úrvacsora

Mert én az Úrtól vettem, amit néktek
előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus
azon az éjszakán, amelyen elárulta-
ték, vette a kenyeret, és hálákat adván
megtörte és ezt mondotta: Vegyé-
tek, egyétek! Ez az én testem,
mely ti érettetek megtöretik;
ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre. Ha-
sonlatosképpen a
pohárt is vette,
minekutána
vacsorált volna,
ezt mondván: E po-
hár amaz Újszö-
vetség az én
vérem által; ezt
cselekedjétek, vala-
mennyiszer isszátok az
én emlékezetemre. Mert va-
lamennyiszer eszitek e kenye-
ret és isszátok e pohárt, az Úrnak
halálát hirdessétek, amíg eljövend.Nincsenek megjegyzések: