2009. április 10., péntek

Georges Rouault passió-lenyomatai

Georges Rouault
(1871-1958)
francia fauvista és expresszionista festőművész

A válogatott képek forrása:
Spaightwood Galleries


Jésus honni
A kigúnyolt Jézus

"Il a été maltraité et oprimé et iln'a pas ouvert la bouche."
"Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg..." (Ézs 53,7)

"Obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. "
"Engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig." (Fil 2,8)

"Jésus sera en agonie jusqu'a la fin du monde" (Pascal, Pensées)
"Jézus gyötrődni fog a világ végezetéig." (Pascal: Gondolatok)

"Aimes-vous les uns les autres."
"Egymást szeressétek." (Jn 13,34)

Sous un Jésus en croix oublié là
Egy keresztfán felejtett Jézus alatt


Nincsenek megjegyzések: