2010. augusztus 17., kedd

KRE: Fellebbezés utáni fellebbezés

Fellebbezés utáni fellebbezés

erdon.ro
Mészáros Tímea
2010.08.17


Nagyvárad - Tőkés László szerint elfogadhatatlan, hogy az Egyházkerületi Választási Bizottság figyelmen kívül hagyta a jelöltek ellen benyújtott fellebbezések megalapozottságát.

Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke, jelenlegi EP-alelnök sajtótájékoztatót hívott össze, melynek apropója a Királyhágómelléki Református Egyházkerület választási bizottságához az augusztus 27-i egyházmegyei szintű választási jelölések kapcsán benyújtott fellebbezések elbírálása volt. Tőkés László azzal kezdte sajtótájékoztatóját, hogy bár kívülálló a választások tekintetében, de volt püspökként és református emberként erkölcsi és lelkiismereti kötelességének érzi az üggyel való foglalkozást. A volt püspök szerint az Egyházkerületi Választási Bizottság alaptalanul hagyta figyelmen kívül azokat a bizonyítékokat, érveket, dokumentumokat, melyek a fellebbezéseket megalapozták, de még csak nem is cáfolta ezeket. Ugyanakkor figyelmen kívül hagyta a Választási Szabályzatot is, hiszen a kilenc egyházmegyében több olyan lelkészi és világi személy is jelölést nyert, akikre vonatkozóan a belső rend világosan kimondja, hogy „egyházi tisztségre nem jelölhetőek”, vagy „jelölésük nem ajánlott”.

Erkölcsi felelősség

A bizottság tagjai figyelmen kívül hagyták továbbá az Országos Átvilágító Bizottság (CNSAS) dokumentumait, az Egyházkerületi Átvilágítási Bizottság (EÁB) bizonylatait és határozatait. „Nem tudom, hogy akkor miért van szükség választási szabályzatra, miért van szükség az egyházkerületi közgyűlésnek azon döntéseire, hogy az országos és az egyházkerületi átvilágítási bizottság határozatait figyelembe kell venni a jelöléskor, az óvások elbírálásánál” – tette hozzá a volt püspök. Közölte, hogy közreadtak egy dokumentumot Fellebbezés utáni fellebbezés címmel. Mivel az Egyházkerületi Választási Bizottság döntései megfellebbezhetetlenek, ezért nem szabályos ez a fellebbezés, de erkölcsi és szakmai szempontból indokolt.

Megtisztítani az egyházat a kommunizmus örökségétől

Tőkés László kedden tartott sajtótájékoztatóján elfogadhatatlannak minősítette azt, hogy az Egyházkerületi Választási Bizottság megfellebbezhetetlenségének tudatában egyetlen benyújtott óvásnak sem adott helyet, ezáltal szabad utat engedett az olyan egyházi jelölteknek is, akikről bizonyítva van, hogy együttműködtek a Szekuritátéval. Ugyanakkor az olyan jelöltek számára is lehetővé tette az egyházmegyei választásokon való indulást, akik az olyan „szektás irányhoz” tartoznak, mint a CE-Szövetség. A volt püspök kifejtette: ez annál inkább is tűrhetetlen, hogy a református egyháznak nagy szerepe volt abban, hogy elindult a romániai rendszerváltozás. „Az éremnek két oldala van, hiszen bár a legmélyebbre süllyedt egyházak közé tartozott a Papp László-féle egyház a kommunizmus iránti opportunista alkalmazkodás és a Szekuritátéval való együttműködés tekintetében, de itt van Temesvár, ahonnan indult a spontán népfelkelés. Bennünket ez a múlt kötelez. Húsz évig nem azért dolgoztunk, nem azért küzdöttünk a retrográd posztkommunista erőkkel szemben, hogy most, húsz év után cinikus módon besétáljanak az egyház vezetőségébe olyan emberek, akiknek már rég bűnbánatot kellett volna tartaniuk és maguktól vissza kellett volna vonulniuk. Az antikommunista harcnak a részét képezi, hogy végre tisztítsuk meg az egyházat a kommunizmus örökségétől” – fogalmazott.

„Érdemtelen jelöltek”

Tőkés László kifejtette: az egyházkerületnek címzett „Fellebbezés utáni fellebbezés” címet viselő nyilatkozatában felszólította az egyházmegyei közgyűléseket, hogy szavazataikkal bírálják felül az egyházkerületi választási bizottság határozatait és ne válasszák meg azokat a jelölteket, akik erre érdemtelenek. Hozzátette: a sajtótájékoztatóra meghívta az Egyházkerületi Választási Bizottság elnökét, Szűcs András Ottó lelkipásztort is, s bár pozitívan viszonyult a meghíváshoz, egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni. Tőkés László megítélése szerint hiányzik a transzparencia a Választási Bizottság, ugyanakkor az Egyházkerületi Átvilágítási Bizottság működésében.

Ellentmondó nyilatkozatok

A sajtó kérdésére válaszolva a volt püspök a CNSAS által kibocsájtott, ellentmondó bizonylatokkal kapcsolatosan elmondta: „Vannak olyan esetek, amikor még mindig feltételezhető, a manipuláció, és nem tudjuk megítélni, hogy milyen befolyások érvényesülnek. Én azt gondolom, hogy még sok meglepetésre derülhet fény a közeljövőben ezen a téren”. Fazakas László esetét hozta fel példaként, akiről még 2002-ben – amikor parlamenti választások voltak – kiderült, hogy együttműködött a Szekuritátéval és ezért visszalépett a parlamenti tisztségtől. Rá négy évre, püspökválasztáskor ugyanaz a CNSAS, aki Fazakas besúgó mivoltát bebizonyította, kiadott egy újabb papírt arról, hogy a tiszteletes mégsem működött együtt a titkosszolgálattal. Hasonló helyzet állt fenn Balog Béla és Nagy Sándor esetében is.
Nincsenek megjegyzések: