2010. augusztus 26., csütörtök

KRE: Csűry nem nyilatkozik választási ügyekben

Napraforgóként változó tények, dokumentumok

Szatmári Friss Újság
BÁTHORY ÉVA
2010. augusztus 26.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tagjait egyre inkább megosztó jelölési botránnyal kapcsolatos kérdéseire Csűry István gyakorlatilag megtagadta a választ.


Mivel az utóbbi időszakban jószerével egymást érték megyénkben az egyes lelkészek viselt dolgaival kapcsolatban kipattant botrányok, s nyomukban a református egyház jó hírnevét és erkölcsi hitelét jócskán aláásó hírek és hiresztelések, Ft. Csűry István püspök úrhoz fordultunk azzal a kéréssel: segítsen olvasóink kételyeit eloszlatni, nekik a tények és gyanúsítások útvesztőjében eligazodni. Hozzá intézett kérdéseink a következők voltak:

1. — Mennyiben és mire kötelezik az Országos Átvilágító Bizottság, valamint az Egyházkerületi Átvilágító Bizottság határozatai, illetve az általuk feltárt és nyilvánosságra hozott tények az EVB–t?

2. — Hogy a Szatmár megyét közvetlenül érintő kérdéseknél maradjunk: igaz–e, hogy Nagy Sándor esperes-jelölt — és jelenlegi esperes — besúgói múltját mind az EÁB, mind a CNSAS bizonyítottnak tartja, sőt az ezt alátámasztó bizonyítékokat (közöttük fent nevezett sajátkezűleg írt beszervezési nyilatkozatát) bárki megtekintheti Molnár János Szigorúan ellenőrzött evangélium című dokumentumkötetében?

3. — Mennyi valóságalapja van a szóbeszédnek, miszerint nevezett személy a rendszerváltás után is együttműködött egykori beszervezőivel, ilyen minőségben segítve a sikkasztás bűnében elmarasztalt, vagy azzal gyanúsítható lelkészek üzelmeit, komoly anyagi és erkölcsi kárt okozva ezzel a református egyháznak?

4. — Püspök úr személyes véleménye szerint amúgy is értékválsággal küzdő korunkban mennyiben tudja betölteni hivatását egy egyház, amelynek vezetőiről bárki joggal állíthatja, hogy vezetői besúgók vagy köztörvényes bűnözők?

Válasz?

— A feltett kérdésekről az EVB válasznyilatkozatot közölt — felelte a püspök úr, vélhetőleg figyelmen kívül hagyva azt az apróságot, hogy az Egyházkerületi Választási Bizottság nem az SZFÚ kérdéseire, hanem a Tőkés László egyik sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált az említett közleménnyel. Én ebben a helyzetben, jogkövető emberként nem szólok bele. A zsinat–presbiteri elvek alapján nézem a kérdéseket. Ha magánemberként kérdez, akkor később szívesen válaszolok.

Sajnos, a bennünket kérdéseikkel megkereső hívők egy határozott erkölcsi értéket felmutatni képes egyház felelős és tájékozott püspökének válaszára lettek volna kíváncsiak.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

„Sajnos, a bennünket kérdéseikkel megkereső hívők egy határozott erkölcsi értéket felmutatni képes egyház felelős és tájékozott püspökének válaszára lettek volna kíváncsiak”

Báthory Évának
Szatmárnémetibe

1. Sajnos, hogy az egyházi választásokat „valaki” aztán „valakik” sajtóüggyé minősítették.
2. Sajnos továbbá, hogy vannak olyan "jóakaró" hívők, akik a kérdéseikre nem az illetékes bizottságoktól, hanem a sajtótól várják a választ.
3. Sajnálatos az is, hogy ön a tökéletes egyházat itt képzeli el e földön és nem odafenn, ahol az majd kiteljesedik és megvalósul.
4. Sajnálatra méltó az a tény is, hogy ön nem tudja, vagy nem akarja tudni azt, hogy van egy püspök, aki nem hajlandó átlépni a törvény adta keretet, még az önhöz forduló kíváncsi hívek miatt sem. A püspök, aki felelősséggel viseli lelkén Anyaszentegyháza sorsát és megfelelően tájékozott az érvényben lévő egyházi törvényekről, az soha nem lépi át, a számára adatott törvényes határokat. Úgy tűnik a „ma” sajtója hozzászokott a „múlt” gyakorlatához, amikor a püspök minden határ nélkül, jogtalanul és önkényesen mindenbe beleszólt.
5. Közvetítő szerepvállalása nem arra való, hogy ön minősítse püspökünk felelősségtudatát és tájékozottságát, hanem a megfelelő helyre irányítani az immáron sajtóra szokott érdeklődő atyafiakat. Feltéve, ha ön ismeri a református egyház erre vonatkozó rendjét.
6. Elgondolkodtató az is, hogy a média egyre inkább az élet botrányos oldala iránt érdekelt, mintha nem lenne 101 szép dolog ebben a világban, amiről írni lehetne.
7. Az ön provokatív kérdéseire csak egy ilyen határozott, felelős és tájékozott "kikosarazás" jár a püspök úr részéről.

Tisztelettel,

Szűcs András Ottó
lelkipásztor, EVB elnöke