2010. augusztus 18., szerda

KRE: EVB-válasz Tőkés Lászlónak

Válasz Tőkés Lászlónak

Alulírottak, mint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Választási Bizottságának tagjai a következőkben kívánjuk cáfolni Tőkés László 2010. augusztus 17.-én testületünkkel szemben nyilvánosságra hozott vádjait:

Az EVB az óvások (és nem fellebbezések) elbírálásánál kizárólag a Kánont, a Választási Szabályzatot, a CNSAS és az EÁB bizonylatait, valamint az óvásokhoz csatolt dokumentumokat vette figyelembe.

Jogi segédletet nem kért, mivel annak biztosítása a Választási Szabályzat szerint Egyházkerületi Közgyűlésnek hivatalból kötelessége lett volna.

Döntései minden esetben szigorúan megfelelnek az egyházi törvényeknek és szabályoknak, senki kedvéért sem szemszúrásból születtek.

A Választási Szabályzat kimondja: „Egyházmegyei és egyházkerületi lelkészjellegű tisztségekre nézve szükséges az Átvilágító Bizottság tisztázó határozata”.

Ennek megfelelően:

1-2. Mikló Ferenc és Berke Sándor esetében EÁB bizonylat hiányában, tisztázó CNSAS irat meglétével az óvást elutasítja.

3. Nagy Sándor esetében a saját működési szabályzatának ellentmondó EÁB bizonylat figyelmen kívül hagyásával, tisztázó CNSAS irat meglétével az óvást elutasítja.

Kánon 68. par. kimondja: „Nem lelkipásztori tisztségre csak azt lehet megválasztani, aki presbiteri tisztet töltött vagy tölt be”.

Választási Szabályzat kimondja: „Egyházi tisztségekre nem jelölhetők azok.... akik presbiteri tisztségüktől fegyelmi eljárás által megfosztattak, vagy tisztségükről önkényesen és elfogadhatatlan módon lemondtak”.

Ennek megfelelően:

4. Szilágyi Péter (aki nem vett részt ügyének elbírálásában) esetében, aki mind a mai napig presbiteri tisztet tölt be, arról le nem mondott, sem attól meg nem foszttatott, az óvást elutasítja.

5. Seres Dénes esetében a mindmáig tisztázatlan személyi konfliktust, valamint igen nagyszámú egyházmegyei jelölését figyelembe véve az óvást elutasítja.

6. Tőkés László is elismeri, hogy nincs jogalapja az óvásoknak a CE-tagok esetében.

Az EVB a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos testülete. Tagjait az Egyházmegyei Közgyűlések választják. Jog- és hatáskörét a Választási Szabályzat határozza meg kimondva, hogy döntései a választásokkal kapcsolatban véglegesek. Amikor tehát Tőkés László azt sugallja, hogy döntéseit felül kell bírálni, Egyházunk jó rendjét veszélyezteti. Kérjük, ne tegye. Miután pedig az EVB soha nem minősítette Tőkés László munkáját, tisztelettel kérjük, vegyen rólunk példát.

Szentes-Nagyszántó-Pusztadaróc,
2010. augusztus 18.


Szűcs András Ottó
EVB-elnök

Szatmári-Gergely Elemér
EVB-tag

Szatmári Elemér
EVB-tag


Kapcsolódó anyagok:Nincsenek megjegyzések: