2009. március 15., vasárnap

Zsoltárok alkalmakra

Csomasz Tóth Kálmán Dicsérjétek az Urat című könyvében a 2. zsoltárhoz kapcsolódóan olvashatjuk ezt a megjegyzést:

„Régi énekeskönyveink zsoltári részében 1806-ig közreadták a szerkesztők azoknak a zsoltároknak a jegyzékét, amelyeknek éneklését „az Időknek és Dolgoknak alkalmatossági szerént”, tehát üdvtörténeti értelemben is ajánlották. Így például a Karácsony ünnepére alkalmas zsoltárok sorában ez az ének áll az első helyen. Valóban: Krisztus "az övéi közé jött és az övéi nem fogadták be őt" (Ján 1,11). Ezt a feszültséget érezték a régiek a második zsoltárban, melynek kezdő kérdésével a katolikus misekönyv karácsonyi bevezető szertartási énekében, az ún. Introitus-ban is találkozunk. Régen a mi istentiszteletünk kezdő énekeit – az ún. fennállókat – is latinosan introitusnak nevezték.
Az ünnepi Időszakokban nagy lelki haszonnal énekelhető zsoltárok itt következő felsorolásában régi énekeskönyveink adatait egyéb, megfelelő tartalmú zsoltárokkal egészítjük ki.

ADVENT: 14, 24, 25, 40, 50, 53, 67, 75, 96, 98, 114, 121. ,
KARÁCSONY: 2, 8, 45, 49, 50, 66, 83, 89, 93, 95, 96, 98, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 117, 132.
ÚJÉV (régen: KISKARÁCSONY): 65, 67, 72, 81, 95, 97, 103, 104, 122, 133.
NAGYHÉT (bűnbánat): 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143, 22, 69, 86, 88
NAGYPÉNTEK: 6, 13, 16, 22, 28, 35, 38, 41, 42, 43 55, 60, 69, 70, 80, 83, 88, 109, 118, 130, 142, 143.
HÚSVÉT: 16, 21, 27, 40, 43, 45, 49, 68:10, 110, 116, 118, 138, 145.
MENNYBEMENETEL: 2, 8, 20, 21, 24, 45, 47, 68, 97, 99, 110, 113, 132, 150~
PÜNKÖSD: 19, 29, 33, 45, 46, 48, 60, 65, 72, 84, 87, 108, 133, 139, 143, 147, 149.

Az üdvtörténethez kapcsolódó ünnepeinken kívül még a következő legfontosabb Istentiszteleti alkalmakra válogathatunk gyülekezeti énekeket a zsoltárok közül:

ÚRVACSORAKOR: 16, 22, 26, 32, 34, 42, 51, 86, 110, 116, 122, 125, 130, 132, 133, 135, 139, 143.
ÚRVACSORA UTÁN: 23, 24, 33, 34, 35, 47, 68, 75, 89, 103, 105, 107, 111, 114, 115, 138, 147, 148, 149, 150.
REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN: 3, 7, 46, 47, 68, 90, 97, 105, 121, 122, 124, 125, 135, 136, 138, 144, 148, 149, 150.
DIAKÓNIA (keresztyéni szolgálat): 14, 16, 34, 41, 70, 82, 86, 116, 123, 146.
KERESZTYÉN BÉKESZOLGÁLAT: 24, 31, 67, 85:3-4, 89, 122, 133.”


Forrás: Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat. – Bp. Ref. Sajtóosztály, 1971.


Nincsenek megjegyzések: