2009. március 30., hétfő

Besúgó evangélikus lelkészek fórumoznak a kommunista múltról?

Besúgó evangélikus lelkészek fórumoznak a kommunista múltról?

Egyházunk múltja a „gyógyító emlékezés” jegyében

A Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség fórumsorozatot rendez egyházunk múltjának jobb megismerése céljából. Az előadások és megbeszélések az 1945-1990 közötti éveket ölelik fel hét alkalomra bontva.

Esemény megnevezése: Deák téri Evangélikus Gyülekezet
Időpont: márc. 30, 2009, mikortól: 06:00 pm., meddig: 08:00 pm
Helyszín: Budapest, Deák tér
Név: Harmati Béla
Az első fórum időpontja a Budapest V. Deák tér 4. szám alatti gyülekezeti teremben: 2009. március 30-án, hétfőn 18 óra

Ujjáépítés és útkeresés a világháború árnyékában 1945-1948
Raffay Sándor püspök és Ordass Lajos első püspöki korszaka

Megnyitás: Gáncs Péter püspök és Sólyom Jenő gyülekezeti felügyelő.

Moderátor: Dr. Harmati Béla, előadók: Dr. Boleratzky Lóránd és Dr. Hafenscher Károly

Minden érdeklődőt szeretettel vár az Egyházközség Elnöksége.

Mindez nagyon szép, mondhatná az ember, ha nem tudná, hogy az esemény moderátorai közül kettő, Dr. Harmati Béla és Dr. Hafenscher Károly ügynökök voltak, vagyis jelentéseket írogattak a kommunista hatóságok számára lelkésztársaikról és a híveikről. Ezek után teljesen magától értetődő nyilván, hogy éppen ők a moderátorai az evangélikus egyház közelmúltját feltáró fórumsorozatnak.

Csak remélni lehet, hogy a moderátorok is megszólalnak, és elmondják nem mindennapi élményeiket. És bocsánatot kérnek mindenkitől, akiről jelentést írtak, bocsánatot kérnek a hívektől, lelkésztársaiktól, majd szép csöndben távoznak, és nem akarják továbbra is ők osztani az észt.

Minthogy nagyon rövid egyesek emlékezete, álljon itt a Zsindex 2005. február 28-i cikke az akkoriban megjelent ügynöklistáról, illetve Harmati Béla egykori evangélikus püspök nyilatkozatáról:

"Harmati Béla nyugalmazott püspök az Indexnek küldött nyilatkozatában azt írja, hogy a Lutheránus Világszövetség genfi központja 1980-ban nemzetközi nyílt pályázat nyerteseként hívta meg a családjával együtt.

"Feladatom volt nemzetközi teológiai tanulmányi programokat, konferenciákat szervezni, elsősorban a tagegyházak teológiai képzési intézményeinek közreműködésével. Ebben a beosztásban is, mint minden más munkahelyen, rendszeresen tájékoztatnom kellett felettes egyházi vezetőimet" - írja Harmati Béla.

Emlékeztet rá, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház ebben az időben hívta meg a Világszövetséget, hogy tartsa nagygyűlését 1984-ben Budapesten. "Genfi tevékenységem állami engedélyezésének feltétele volt a nagygyűlés előkészületeiről szóló beszámolás. Többszörös nyomásra adtam írásba, hogy ezt a feltételt teljesítem. Személyek megfigyelésére azonban soha nem vállalkoztam" - írja a nyugalmazott püspök.

Hozzáteszi, felháborítónak tartja, hogy azok felelőssége és neve, akik évtizedekig zaklatták az egyházakat, homályban maradhat, a megzsaroltak, kihasználtak viszont a nyilvánosság elé kerülhetnek a különböző, sokban kétes listák közreadásával.

Harmati Béla közli, hogy a megjelent listával kapcsolatban személyiségi jogi védelmi lépéseket tesz majd."

Hogy tett-e ilyen lépéseket, nem lehet tudni.

Nincsenek megjegyzések: