2009. március 14., szombat

lapszemle 2009.03.14.

Véget ért a gencsi botrány
Szatmár megye - Közel hároméves tortúra után úgy tûnik, végre lezáródhat a nemcsak itthon, de már a nemzetközi közvéleményben is elhíresült gencsi botrány.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/59-2009-3-13/59-5.pdf

Gencs: pert nyert a KREK
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) javára dőlt el az az évek óta húzódó bírósági eljárás, amelyet Báthori Gyula volt gencsi lelkész indított fellebbezésül az ellen, hogy fegyelmi alapon megfosztották papi palástjától – jelentette be csütörtökön Tőkés László püspök. A nagyváradi ítélőtábla szerdán, március 11-én mondta ki a jogerős döntést.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=26857

Összefognak a reformátusok
Összesen 32 taggal képviseli az erdélyi és a partiumi református híveket a Magyar Református Egyház május 22-én Debrecenben tartandó alkotmányozó zsinatán az erdélyi és királyhágómelléki református egyházkerület. Az egységes magyar egyház célja összefogni a magyar reformátusokat.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=26842

Nagykároly: egyházi ünnepség március 15-én
Szatmár megye - A Nagykárolyi Belvárosi Református Egyházközség március 15-én, 11 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretében megemlékezést tart az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére.
http://nagykarolyinaplo.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=4609&Itemid=66

Nemzeti ünnepünk Nagybányán és környékén
Máramaros megye - Ünnepi istentiszteletek Máramarosszigeten, Koltón, Szinérváralján.
http://www.nagybanya.ro/reszletes-cikkid-5887.htm

Egyházaink hírei
Arad megye - Temes megye
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/egyhazaink_hirei_51.php

Március 15-i ünnepségek megyeszerte
Bihar megye - Az idén is lesznek különféle rendû és rangú ünnepségek, megemlékezések Bihar megye magyarok lakta településein, az 1848-as pesti forradalom kitörésének évfordulóján, a világ magyarságának nemzeti ünnepén. Csupán azokat a programokat tudjuk közölni, amelyeket a szervezõk voltak szívesek eljuttatni lapunkhoz is.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/59-2009-3-13/59-7.pdf

Élet a szigeten
Bihar megye - A közel három évig tartó Etnosz-program befejeztével munkatársunk, Szilágyi Aladár újabb vállalkozásba kezdett. Szûcs László segédletével olyan települést keresett fel, ahol románok és magyarok élnek együtt, a közös múlt terheivel, a jelen gondjaival, a jövõ reménységével. A riportsorozat elsõ helyszíne a Bihar megyei Magyarremete volt.
http://www.riport.ro/topics.php?op=viewtopic&topic=43#etnosz

A politizálás nem elsõdleges feladatunk
XVI. Benedek pápa 2008. december 23-án nevezte ki Böcskei László pápai prelátust, temesvári általános helynököt megyés püspöknek a nagyváradi egyházmegye élére. Március 7-i felszentelése elõtt Szilágyi Aladár beszélgetett az új egyházi elöljáróval.
http://www.riport.ro/topics.php?op=viewtopic&topic=8#interju01
 
 
 

Nincsenek megjegyzések: