2009. március 16., hétfő

Finantari lacase de cult in anul 2009


  • Finanţări lăcaşe de cult în anul 2009
  • Bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 121/27.02.2009, este de 105.838.000 lei.
  • Comisiile de buget-finanţe ale Parlamentului României au repartizat pentru 816 unităţi de cult, prin Anexa nr. 3/27/02a, suma de 61.482.000 lei. În vederea alocării sumelor respective, unităţile de cult nominalizate trebuie să transmită până la 15 mai 2009 documentaţia prevăzută de legislaţia în vigoare – O.G. nr. 82/2001, Legea nr. 125/2002 şi H.G. nr. 1470/2002. De asemenea, unităţile de cult care au primit alocaţii în anul 2008 sunt obligate să justifice utilizarea acestora pentru a primi fondurile alocate.
    Subliniem necesitatea respectării acestui termen, pentru că în situaţia în care unele unităţi de cult nu pot realiza documentaţia necesară, sumele respective vor fi realocate spre alte priorităţi cu prilejul rectificării bugetului de stat.
    În caz contrar există riscul ca fondurile băneşti nealocate să fie returnate la bugetul de stat, aşa cum, în unele cazuri, s-a şi întâmplat în anii anteriori.
    Bugetul rămas la dispoziţia Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional este de 44.356.000 lei.Documente ataşate
» Anexa nr. 3/27/02a.doc


Nincsenek megjegyzések: