2009. március 19., csütörtök

Egyszerre kondulnak meg a magyar református templomok harangjai
Egységesülés - egyszerre kondul meg az összes magyar református templom harangja a Kárpát-medencében

Egységesül a magyar reformátusság. Május 22-én Debrecenben ül össze az Alkotmányozó Zsinat, amely elfogadja az egységes Magyar Református Egyház Alkotmányát. A történelmi esemény részleteiről döntött a Generális Konvent elnöksége Berekfürdőn csütörtökön.

A magyar reformátusság szétszakadását, a történelmi határok megváltoztatása okozta. Az egységet egész napos ünneppel köszöntik a magyar reformátusok Debrecenben.

Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke azt mondta, hogy összetartozás tudatunk kifejezéseként együtt fogalmaztuk meg: "Hisszük, hogy egyedül Krisztusban van jövőnk és Krisztust mi együtt akarjuk követni."

A zsinat üzenetének kihirdetése után - május 22-én délután négy órakor- egyszerre kondul meg az összes magyar református templom harangja a Kárpát-medencében.


Nincsenek megjegyzések: