2009. június 19., péntek

Tőkés László lemondott a püspökségről

Közlemény: Tőkés László lemondott a püspökségrőlTőkés László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2009. június 19-i rendes nyári Közgyűlésén benyújtotta lemondását püspöki tisztségéről.Közlemény: Tőkés László lemondott a püspökségről

Mint ismeretes, 2007-ben, az év végi közgyűlés határozata értelmében Tőkés László EP-képviselőségének csonka mandátuma idejére a püspöki jogkörét Csűry Istvánra ruházták át, aki helyettes püspökként irányította az Egyházkerületet. Tőkés László azóta a külügyi és ökumenikus képviselet látta el, valamint fenntartotta magának az igehirdetés jogát is. Jelen helyzetben, amikor teljes értékű, ötéves mandátumot nyert el az erdélyi választók jóvoltából, Tőkés László megfogalmazásában "nem volna való, hogy továbbra is fenntartsuk a »felemás« helyzetet". 2007-ben nem látszott, mi fog történni 2009-ben, ezért akkor ez a lépés szükségesnek mutatkozott, de ma már lezárult az első fejezet, és sem szükségesnek, sem indokoltnak, sem helyesnek nem tartja ezt a felállást. Külön kiemelte és megköszönte Csűry István helyettes püspök nehéz szolgálatát.


A leköszönő püspök az elismerés hangján szólt az Egyházkerület segítségéről, illetve a lelkipásztorok támogatásáról az erdélyi magyarság európai képviseletét biztosító korteshadjárat során; a lelkészek nem voltak kicsinyesek, szűkkeblűek, nem viselkedtek "szektás módra", amikor az erdélyi magyar közösségünk nemzetközi képviseletéről volt szó − mondotta −, tudatosították, hogy az európai parlamenti képviselet mind nemzeti közösségünknek, mind pedig az Egyházkerületnek fontos.


A KRE Közgyűlése elfogadta Tőkés László lemondását. Ezután egy hónapos "felmondási" idő következik, amely alatt Tőkés László lezárja a rendszerváltástól tartó püspöksége időszakát. Majd időközi választáson egy teljes jogkörű püspököt választanak egy évre, utána 2010 októberében az egyházkerület kebelében általános tisztújításokra kerül sor, amely alkalmából megválasztják a teljes − hatéves − mandátumú új püspököt.


Tőkés László lemondott püspöki tisztségérőlNagyvárad - Tőkés László újraválasztott EP-képviselő lemondott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki tisztségéről. Az egyházkerületi közgyűlés két tartózkodás és két ellenszavazat mellett elfogadta a lemondást.A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) pénteki évi közgyűlésén Tőkés LászlóEP-képviselőnek, és mostmár nem kívánja és nem is indokolt továbbra is fenntartani azt a felemés helyzetet, hogy továbbra is Brüsszel és Nagyvárad között ingadozzon, ami számára eddig is rendkívüli fizikai megterhelést jelentett, és az egyházkerület számára is az a kedvezőbb, ha új püspököt választanak, aki minden erejével a püspöki teendőkre koncentrálhat. Az egy hónapos lemondási határidő után a püspökválasztás lebonyolításáig Csűry István helyettes püspök veszi át a püspöki teendőket. bejelentette lemondását püspöki tisztségéből. Döntését azzal indokolta, hogy újra megválasztották


Várhatóan szeptemberben vagy októberben rendezik meg a püspökválasztást. Az új egyházi elöljáró mandátuma 2010-ig szól. A javaslat vitáján Szatmári Gergely-Elemér lelkipásztor arra kérte a közgyűlést, hogy ne fogadja el Tőkés László lemondását, ugyanis a csonka ciklus fogalma kánonjogi interpretálásokra adhat alkalmat. Végezetül a közgyűlés két tartózkodás és két ellenszavazat mellett elfogadta Tőkés László lemondását.


Pap István


Erdon.roNincsenek megjegyzések: