2009. június 23., kedd

A leleplezések nem az igazságot szolgálják, hanem a zavart

"A leleplezések nem az igazságot szolgálják, hanem a zavart"

A Királyhágónelléki Református Egyházkerületben történõ átvilágítási folyamatról mondta el lapunknak a véleményét Visky István lelkipásztor, a Bihari Református Egyházmegye Lelkészértekezletének elnöke.

Visky István lekészértekezleti elnök
Visky István lelkészértekezleti elnök


- Mi a véleménye a református egyházban történõ folyamatról?

- Mindaz, ami Egyházunkban történik, Egyházunk céltalan sodródásának és zavaros érdekek meglétének jele. Ezek a jelenségek nem tartoznak az Egyházhoz, még akkor sem, ha egyházi paragrafusokkal vannak igazolva. Az egyház nem paragrafusokon, szavazatokon és ciklusokon áll, hanem az Istennel való találkozáson, és az ezen épülõ közösségen. Minden más – a paragrafusok is – ennek a közösségnek a tükrözõdései kell legyenek. Csakhogy éppen a közösség hiányzik szinte teljességgel közegyházi életünkbõl. A gyülekezetek szétmorzsolódva, az egyházi közélettõl magukat távol tartani igyekezõ lelkészekkel, a saját hangjukat nehezen találó testületekkel élik életüket. Sajnos nemhogy közös imádkozásról, de közös gondolkozásról is nehezen beszélhetünk. Ilyen körülmények között a múlttal való szembenézés szinte lehetetlen, hiszen most a jelennel kellene elõször szembe nézni.

A cél nem szentesíti az eszközt

- Az átvilágítás eredményeinek nyilvánosságra hozatalának milyen pozitívumai vannak a református egyházra nézve?

- A sajtóban lebegtetett úgynevezett leleplezések nem az igazságot szolgálják, hanem a zavart. Jézus azt mondta, hogy az Igazság szabadokká tesz bennünket. A sajtóhadjárat nem tesz bennünket szabadokká, sokkal inkább egymás felé gyanakvóvá és egymástól elfordulóvá. Ez elpusztítja a közösséget. Elengedhetetlen az egyházunk kommunista múltjának feltárása, de nem így. Az Egyház elsõsorban nem intézmény, hanem közösség és magatartás, világszemlélet, viszonyulás. Ez pedig meghatározza a dolgok módját is. Az Egyházban minden Isten elõtt és Istennel, valamint közösségben – és ennek leképezésében, a testületekben – történik. Vannak egyházfegyelmi testületeink, a sajtó nem tartozik ezek közé. A cél nem szentesíti az eszközt, az Egyházban különösen nem.

- Mi lenne a megoldás?

- Nincs az a mélység, ahonnan ne lenne szabadulás. Ennek egy módja van: a bûnbánat. A bûnbánat nem csak megmutatja az Igazságot és ezáltal szabadokká tesz bennünket, hanem megtanít az alázatra, a hûségre és a bölcsességre is. Közegyházi életünkben és dolgaink intézésében helyre kell állítani az Isten-látást és az Isten-értést.


Erdon.roNincsenek megjegyzések: