2009. június 25., csütörtök

Hogyan választ püspököt a KREK

Hogyan választ püspököt a KREK

Bihar megye - Az idén ősszel a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben (KREK) esedékes püspökválasztás okán Máthé Editnek, a KREK jogásáznak segítségével idézzük fel a püspökválasztás ügymenetét.

Hogyan választ püspököt a KREK

A református püspöki tisztségre jelölhető minden önálló lelkészi állással rendelkező lelkipásztor, akinek legalább tizenöt évnyi szolgálati ideje van. Mindazon gyülekezetek presbitériumai jelölhetnek püspököt, amelyek napirenden vannak a járulékok befizetésével. Minden gyülekezet csak egy lelkészt jelölhet. Alapvetően csak a királyhágómelléki és az erdélyi egyházkerületből lehet jelölni püspököket, de mivel a kánon nem tartalmaz erre vonatkozó előírásokat, ezért elméletileg az is elképzelhető, hogy Románián kívüli református egyházkerületekből is érkezzenek jelölések, de erre mindeddig nem volt precedens, jelezte Máthé Edit jogász. „A jelölés egy jog, tehát a gyülekezeteknek nem kötelező jelölniük, de valószinűleg minden gyülekezet élni fog ezzel a jogával”- tette hozzá Máthé Edit. A jelöléseket az egyházkerületben összesítik és az első három legtöbb jelölést megszerző lelkészek közül választ püspököt a püspökválasztó közsgyűlés. Máthé Edit felhívta a figyelmet arra, hogy háromnál több személy is a közgyűlés elé kerülhet, amennyibben töb személy is egyforma számú jelölést kap. Előfordulhat például az, hogy a legtöbb jelölést - például huszat - egyszerre három személy is kap, ők mindannyian bekerülnek jelöltként a püspökválasztó közgyűlésre. De ugyanez a szabály érvényes a második, és a harmadik legtöbb jelölést megszerző lelkészek esetében is. Amennyiben péládul három jelölt is megszerez például tizennyolc jelölést, akkor mindhárman - a példánkból kiindulva a legtöb jelölést megszerzett három lelkész mellett - szintén bekerülnek a "döntőbe", és ugyanígy a harmadik legtöbb jelölést megszerző lelkészek esetében is. A jelölési procedúra lezárulta után kezdődik a kampány, a jelöltek a tévében, rádióban, az egyházi és a világi sajtóban és más fórumokon mutatkozhatnak be. Három nappal a választási közgyűlés előtt beáll a kampánycsend. A közgyűlésen minden jelölt bemutatkozik, majd a közgyűlés megválasztja a püspököt. Máthé Edit elmondta, hogy a kánon nem határozza meg azt, hogy egy személy hány püspöki mandátumot tölthet le, csak arra van előírás, hogy egy személy két egymást követő mandátumra választható püspöknek, ezt követően ki kell hagyjon egy püspöki ciklust, ha ismét jelöltetni akarja magát a püspöki tisztségre. Máthé Edit hangot adott azon jogászi véleményének is, miszerint minden olyan püspöki szolgálat, mely rövidebb a kánonban megszabott mandátum időtartamánál, csonka ciklusnak számít, és mint ilyen, nem tekinthető letöltött püspöki mandátumnak.

Pap István

Erdon.ro

1 megjegyzés:

Laszlo írta...

A kampánycsend helyett milyen szép lenne ha így fogalmazná végre meg egyházunk: imacsend. Itt lehet a megújulás eltemetve.