2009. június 22., hétfő

Tőkés László lelkész marad

Tőkés László lelkész marad

Nagyvárad - Püspöki tisztségéből való lemondása után Tőkés László a Várad-olaszi református egyházközség lelkésze marad. Mintegy kétszáz lelkész tesz eleget a püspöki tisztségre való megválaszthatóság kritériumainak.

Tőkés László lelkész marad

Tőkés László leköszönő püspök hétfőn sajtótájékoztatón ismertette lemondásának okait. Újabb EP-mandátuma megszerzése nyomán két lehetőség állt előtte, mondta: vagy végigviszi a 2005-2010 időszakra szóló püspöki mandátumát, vagy lemond. Ez utóbbit választotta, mert új helyzet alakult ki. Másfél évvel ezelőtt, a csonka EP-ciklusra való tekintettel az egyhézkerület átmeneti megoldásban gondolkodott, mivel azonban Tőkés László újraválasztásával az ideiglenes állapot véglegessé vált, ezért indokolatlan lett volna címzetes püspökségét továbbra is fenntartania. Az egységes felelősségvállalás elve azt diktálja, hogy ne folytatódjon ez az állapot, szögezte le Tőkés László, aki lemondása után az olaszi egyházközség lelkésze marad.

A július 17-iki érmihályfalvi ezgyházkerületi közgyűlés után Csűry István látja el a püspöki teendőket ezév őszéig, amikor új püspököt választanak. 2010-ben pedig egy teljes, hat éves ciklusra választanak püspököt. Tőkés László elmondta, hogy megítélése szerint mintegy tizennyolc-húsz olyan lelkipásztor van, aki alkalmas lehet a püspöki tisztség betöltésére, de az egyházi kánon szerint mintegy kétszáz lelkész tesz eleget a megválaszthatóság kritériumainak. Kérdésünkre válaszolva Tőkés László elmondta, hogy az Erdélyi Református Egyházkerületből is lehet püspököt választani a Királyhágónelléki Református Egyházkerület élére.

Pap István


Egy lemondás, két csonka mandátum

Nagyvárad - A lemondását bejelentő, pénteki, királyhágómelléki református egyházkerületi közgyűlés szünetében nyilatkozott Tőkés László a sajtó munkatársainak.

Egy lemondás, két csonka mandátum

- Miért döntött úgy, hogy lemond?

- Nem vállalhattam egy újabb, immár teljes ciklusra ezt a felemás állapotot, hogy püspök vagyok, de egy helyettes püspök, aki ügyvezető püspöki minőségben dolgozik, közben pedig a felelősség mégiscsak rajtam is van az egyházban történtekért, mert püspök vagyok. A 2007-ben történt rendezést a szükség hozta, mert akkor még nem látszott, hogy egy újabb EP-ciklusra meg fognak választani, de mivel ez a szükséghelyzet elmúlt, mert mostmár világosan lehet látni, hogy egy ötéves mandátum vár rám, így semmi nem köt abban, hogy a megelőzőnél tisztább helyzetet alakítsunk ki, és ennek nyomán egy kézbe kerüljön az, ami egy kézbe való.

- Mikor írják ki a püspökválasztást?

- Az egyház törvényei szerint a megüresedéstől számított lehető legrövidebb időn belül a közgyűlésnek döntenie kell az adott tisztség betöltéséről. Össze kell hívni újból a közgyűlést, ki kell tűzni a választási ütemtervet, le kell szögezni a dátumokat. Ha minden jól megy, akkor októberre, a Reformáció Hetére új püspöke lesz az egyházkerületnek, aki ennek a csonka ciklusnak a végéig fogja betölteni ezt a tisztséget.

- Önnek van-e már elképzelése a lehetséges utódról?

- Nem volna egyházunk szellemével összeillő, hogyha én nyilatkoznék, hiszen kollektív jelöltetés révén és demokratikus választások útján választják meg a püspököt. Nem volna ildomos, hogy prejudikáljam azoknak a neveit, akiket én szeretnék, mert ezáltal a testület döntési szabadságát, a jelölők mozgásterét akaratlanul is korlátoznám. Én körülbelül egy tucat jelöltet szivesen látnék a püspöki tisztségben, de ilyenkor ez a dilemmája a jelölőknek és a választóknak. Amúgy pedig az egyházkerülettől is jónéhány kollégát szivesen látnék ebben a tisztségben.

- Az egy évre megválasztott püspök mandátuma csonkának számít, de az ön által már letöltött idő is csonka ciklusnak tekintendő?

- Ezt ön is eldöntheti, erre nem is válaszolok. Ha az én számba adja a választ, akkor nekem tulajdonítják. Ha egy tányér kettétörik, akkor csak az egyik fél csonka, vagy a másik is?

- Ezek szerint egy jövőbeni püspökválasztáson ismét jelöltetheti magát?

- Kérdezze meg a jogászokat.
Nincsenek megjegyzések: