2009. június 4., csütörtök

Születőben a református világközösség

Genfben üléseztek a Református Világszövetség és a Református Ökumenikus Tanács végrehajtó bizottságai. A közös tanácskozás legfontosabb témája a 2010 júniusában az amerikai Grand Rapids-ben sorra kerülő egyesülés, amelynek nyomán a két református világszervezet Református Egyházak Világközösségeként él tovább. Az ülésen az új szervezet alkotmányáról, küldetésnyilatkozatáról, szervezeti felépítéséről és költségvetéséről is döntenek a küldöttek. A 2010. évi egyesülő közgyűlés részleteit is most vitatják meg, ahogy a több mint ezer küldött részvételével zajló döntéshozatal módjának részleteiről is egyeztetnek.

A 110 ország 220 egyházából mintegy 80 millió keresztyént tömörítő közösség életében a magyar reformátusság továbbra is fontos szerepet játszik, mint a legnagyobb egyházak egyike. A magyar református egyházak felelőssége és lehetősége a missziói küldetésében izmosodó, ugyanakkor pénzügyi megszorításokra kényszerülő új szervezetben tovább erősödhet. Erről tanúskodik a Református Világszövetség elnökének és főtitkárának a magyar reformátusság egyesülésének alkalmával küldött üzenete: "Nagyon hálásak vagyunk azért az igen fontos szerepért, amelyet a Magyar Református Egyház vállalt a Világszövetség életében az elmúlt évek folyamán. Bízunk abban, hogy ez a hozzájárulás csak növekszik azzal, hogy közösségüket új formában juttatják kifejezésre, a Világszövetség pedig a Református Egyházak Világközösségévé válik."

A debreceni egységesülés a politika figyelmét is felkeltette. Az eseményt történelminek nevezte Hörcsik Richárd fideszes képviselő a magyar Országgyűlésben. Mint hangsúlyozta, az egységes Magyar Református Egyházat megalakító dokumentum történelmi jelentőségű, mert egyszerre szól a múltról, a jelenről és a jövőről. A magyar reformátusok a kényszerű szétszakítottság ellenére tanúságtételben és szolgálatban végig megőrizték hitbéli és teológiai egységüket. Arató Gergely oktatási államtitkár a kormány nevében örömét és nagyrabecsülését fejezte ki, hogy a magyar ajkú református egyház olyan megoldást talált, amely egységesíti és erősíti a magyar kultúrát.

A május 22-i eseményt levélben üdvözölte Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája: "Az Orosz Pravoszláv Egyház és a Kárpát-medencei, ill. Duna-medencei református egyházak kapcsolatainak gazdag történelme van. A múlt század 70-es, 80-as éveiben éppenséggel egyházunk is részt vett abban a pravoszláv–református dialógusban, amely Magyarországon indult, és "debreceni dialógus" néven vált ismertté... "

Forrás: Kárpáti Igaz Szó


http://warc.jalb.de/warcajsp/news_image/1902.jpg
Setri Nyomi (WARC); Richard van Houten (REC)


World Alliance of Reformed Churches (WARC)
+
Reformed Ecumenical Council (REC)
=
World Communion of Reformed Churches (WCRC)


Nincsenek megjegyzések: