2009. június 12., péntek

Informátorok papi palástban

Nagyvárad – Egyes lelkipásztorok a Securitatéhoz fűződő viszonyáról is szólt pénteki sajtótájékoztatóján Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő. Például a volt gencsi pap is szerepel kimutatásukban.

Döntenie kell a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek: mi legyen a püspöki beosztás sorsa. Tőkés Lászlót ugyanis újra EP-képviselővé választották, lejár viszont Csűry Istvánnak a megbízatása, akit Tőkés László az előző, csonka EP-beli mandátuma idejére úgynevezett megbízott püspöknek jelölt ki. Jövő pénteken lesz döntés a továbbiakról, ekkor tanácskozik majd ugyanis az egyházkerület közgyűlése. Tőkés László közölte: a döntés lényege az lesz, hogy visszavonul-e a püspökségtől, vagy marad a jelenlegi konstrukcióhoz hasonló megoldás. Az ő püspöki mandátuma egyébként 2010-ig szólna.


Szekusügyek


Tájékoztatója második felében Tőkés László jelezte: még mindig tart az egyházkerületben a sok éve elkezdett átvilágítási folyamat, amelynek során a volt titkosszolgálatokkal való együttműködést vizsgálják. Jelenleg öten dolgoznak ezen, és újabb eredményeik is vannak. A pénteki tájékoztatóra kiadtak egy olyan kimutatást, amelynek címe Egyes lelkipásztorok viszonya a Securitatéhoz, s amelyen hét lelkipásztorral kapcsolatos információk szerepelnek, a titkosszolgálati dossziék tanúsága szerint. Sőt, a téma újabb felvetésének aktualitást ad, hogy Bátori Gyula, a volt gencsi (Szatmár megye) lelkész beadványban kérte a Securitate Arhívumait Vizsgáló Országos Tanácsot (CNSAS), hogy vizsgálja meg az ismét EP-képviselővé választott Tőkés múltját – a CNSAS pedig ennek kapcsán arról tájékoztatta az utóbbit, hogy az átvilágítást meg is kezdi.


Ennek apropóján is, de az átvilágítási ügyek összegzéseképp is dokumentumokat adott közre pénteki tájékoztatóján Tőkés László. Ezekből az derül ki, hogy – az ő összesítésük szerint – Bátori Gyula volt gencsi pap jelentett annak idején a Securitaténak, mégpedig Kovács Ferencz fedőnéven. A Tőkésék által közreadott összesítésben ez szerepel Bátoriról: „1975-ben szervezték be Nagybányán. Besúgói dossziéjában kártékonyan jelentett többekről, kollégáit sem kímélve (itt példának Veres-Kovács Attilát, Makai Lehelt és Csernák Bélát említik – szerk. megj.). Az utolsó rá vonatkozó adat 1985-ből való”.


A konkrétumok


A hetek között van Fazakas Sándor is, akinek perverz módon egy másik pap nevére hasonlító fedőnevet adtak a Secunál, így Herman néven jelentett. Ennél is lényegesebb elem, hogy Tőkés László elmondása szerint Fazakas Sándor még 1989 után is jelentett a titkosszolgálatnak: a dokumentumok szerint az együttműködése 1991-ig tartott. A KREK összesítése szerint egyébként Fazakast 1975-ben szervezték be, külföldi tevékenységre készítették fel, „a külföldi magyar irredenták ellenséges tevékenységének megismerésére és szétzúzására”, a Venus 2 akció keretében. Ilyenformán például Kanadában is járt az előző rezsim idején, megismerkedett ottani magyar kulcsfigurákkal, és jelentéseket írt magyar emigránsokról. Sőt, ezt követően a rendszerváltást megelőzően püspöki titkárrá avanzsált.


Testvére, Fazakas László is szerepel az összegzésben, őt Kis János fedőnévvel foglalkoztatták. A dokumentumok szerint 1980-ban szervezték be, Tőkésék azt írják róla mostani kimutatásukban, hogy „Az együttműködést ellenállás nélkül vállalta, alaposan és szorgalommal dolgozott a Securitaténak. Nem egyszerűen a titkosszolgálathoz, hanem a 0902-es belügyi katonai egység hálózatához tartozott. Mintegy ötven jelentést írt, és kilenc hónapra Skóciába tanulmányútra is mehetett, mivel megbízhatónak és őszintének tartották”.


Szerepel a tegnap Tőkés Lászlóék által kiadott listán a jelenlegi biharpüspöki lelkész, Szekeres Sándor is. Az ő fedőneve Iordănescu volt. Róla ezt írják: „Beszervezték, de a kezdetben írt pár jelentés után nem hajlandó együttműködni, ezért kizárják a szervezetből. Ezt követően mint ellenséges elemet figyelik. Megfigyelési dossziéja van”.


A szóban forgó összesítésben szereplő további nevek: Csernák Béla, Pálfy József és Vincze Zoltán, azonban őket figyelték, nem ők figyeltek.


A tájékoztatón Tőkés mellett jelen volt két előadótanácsosa, dr. Hermán János és Antal János is. Ők ahhoz az öttagú csoporthoz tartoznak, akik az egyházkerület részéről tovább tanulmányozzák a titkosszolgálati archívumokat. Elmondták: az átvilágítás folytatódik.


Családban maradt


Tőkés László külön visszaemlékezett egy olyan esetre is, amikor saját családjukba férkőzött be a titkosszolgálat. Volt sógoráról, vagyis leánytestvérének exférjéről van szó, aki a püspök szerint eleve azért nősült be a családba annak idején, hogy onnan jelenthessen. Bartha Tiborról van szó, aki Tőkés László szerint már az esküvője napján is jelentést írt róluk, ezt követően pedig rendszeresen követte és adta tovább azokat a rendszerellenes terveket és egyéb fejleményeket, amelyekről kvázi családtagként első kézből értesülhetett.


Erdon.ro


Nincsenek megjegyzések: