2010. április 10., szombat

NGC: Leplezetlen Biblia 1-5 (dok.film)

National Geographic
Leplezetlen Biblia

1. rész Elveszett városok

A Biblia egyes epizódjai rejtélyes, sőt csodás természetük miatt máig nem hagyják nyugodni a tudósokat; az izgalmas sorozat ezekre az Istennek tulajdonított természetfeletti történésekre keres e világi magyarázatokat. Szodomának és Gomorának lakóik bűnös életvitele miatt kellett elpusztulnia. Évszázadokkal később hasonló sorsra jutott a szintén rossz útra tévedő Jerikó is, melyet az Ótestamentum szerint Józsué és papjai vettek be hét kosszarvból készült kürt segítségével. Vajon ezek a történetek valóságos eseményekről számolnak be, vagy példabeszédek csupán? Az epizód szakértői régészeti és geológiai bizonyítékokat keresnek az elveszett városok titkának megfejtésére.

2. rész Az elveszett frigyláda

A Biblia egyes epizódjai rejtélyes, sőt csodás természetük miatt máig nem hagyják nyugodni a tudósokat; az izgalmas sorozat ezekre az Istennek tulajdonított természetfeletti történésekre keres e világi magyarázatokat. Az epizód szakértői tudományos világkörüli útra indulnak, hogy fényt derítsenek az igazságra a Biblia egyik legkeresettebb tárgyával, az elveszett frigyládával kapcsolatban...

3. rész Beteljesült próféciák

A Biblia egyes epizódjai rejtélyes, sőt csodás természetük miatt máig nem hagyják nyugodni a tudósokat; az izgalmas sorozat ezekre az Istennek tulajdonított természetfeletti történésekre keres e világi magyarázatokat. Az armageddoni csata; az apokalipszis négy lovasa; az Antikrisztus, melynek a száma 666… Mindezekről a Jelenések könyvében olvashatunk. De vajon van-e valamiféle valóságalapja ezeknek a próféciáknak? Egy új elmélet szerint mára valamennyi jövendölés bekövetkezett…

4. rész Exodus

A Biblia egyes epizódjai rejtélyes, sőt csodás természetük miatt máig nem hagyják nyugodni a tudósokat; az izgalmas sorozat ezekre az Istennek tulajdonított természetfeletti történésekre keres e világi magyarázatokat. Vajon milyen természettudományos alapja van az egyiptomi tíz csapásnak és a zsidók átkelésének a Vörös-tengeren? A valóságban milyen körülmények kerülhetett sor az ótestamentumi Exodus-ra? A film a Mózes vezette zsidó nép nyomába ered.

5. rész: Noé bárkája

A Biblia egyes epizódjai rejtélyes, sőt csodás természetük miatt máig nem hagyják nyugodni a tudósokat; az izgalmas sorozat ezekre az Istennek tulajdonított természetfeletti történésekre keres e világi magyarázatokat. Az elmúlt évszázadok során számos nagynevű tudós kísérelte meg felkutatni Noé bárkáját. Fáradozásaik azonban nem jártak sikerrel, ezért a mai tudósok figyelme egyre inkább az ősi özönvíz esetleges geológiai bizonyítékai felé irányul. A látványos film a ma rendelkezésünkre álló tudományos ismereteket összegezve számítógépes grafikai módszerek segítségével tárja elénk a biblikus katasztrófa eseményeit.

1,36 GB AVI letöltése:


Nincsenek megjegyzések: