2010. április 5., hétfő

KÉSZ: Civil radikalizmus párt radikalizmus helyett

Civil radikalizmus párt radikalizmus helyett

http://www.keesz.hu/files/logo_szines.jpg

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

A KÉSZ tudatosítani kívánja felelősen dönteni készülő tagjaiban, és minden honfitársunkban, hogy ne fogadjon el egyetlen társadalmi csoportot sem, amely

 • Internacionálét énekelt kongresszusán (azaz a múltat végképp el akarja törölni);
 • meghirdette: „Jöjjön el az én országom” (cinikusan utalva a legszentebb keresztény imádságra, miközben a szabadelvűség és a tolerancia szóvivőjének hirdette magát);
 • a kárpát-medencei magyar egység ellen kampányolt;
 • a választások előtt meghamisította az államháztartás adatait, becsapta a választópolgárokat;
 • családellenes politikát folytat;
 • egyházellenes magatartást tanúsít;
 • erényként tüntette fel hazugságait, melyeket Balatonöszödön beismert;
 • a törvény fölé helyezi magát;
 • a korrupció hazájává züllesztette országunkat;
 • megosztotta a nemzetet, szakadékot árkolt egy gyanús üzelmeivel meggazdagodott kisebbség és az elszegényedett többség között;
 • aki meg nem engedett erőszakos csoportosulásokkal és eszközökkel, a megosztottság elmélyítésével próbál magának politikai hatalmat teremteni.

A KÉSZ tudja, hogy ma Magyarországon minden a haza és gyermeke jövőjéért felelősséget vállaló ember csakis olyan pártra szavazhat, amely kétharmados többséggel rendelkezhet, s így képes lesz az ország romlását előidézők felelősségre vonására, és az ország állapotának jobbítására.

Meggyőződésünk, és ezt munkánk során is tapasztaltuk, hogy nem párt radikalizmusra, hanem a civil társadalom, az állampolgárok erős, szervezett összefogására, radikalizmusára van szükség. Csak ez képes elvárásokat támasztani és ellenőrzést gyakorolni a politikusokkal és az ország irányításával szemben.

Budapest, 2010. február 8.

A KÉSZ elnöksége nevében
Dr. Osztie Zoltán, elnök


Nincsenek megjegyzések: