2009. február 11., szerda

Konferencia az evolúcióról a Vatikánban

A Pápai Gergely Egyetem és a Notre Dame Egyetem (USA) által közösen szervezett márciusi konferencián számos európai és amerikai tudós tart előadást, többek között a Nobel-díjas svájci Werner Arber, valamint Jürgen Mittelstraß német filozófus.

Amint arról korábban is beszámoltunk, a Vatikán nemzetközi konferenciát szervezésével kíván hozzjárulni a 2009-es Darwin-évhez. A március 3. és 7. között megrendezésre kerülő tudományos találkozó alaptémáját a hit és az evolúcióelmélet egymáshoz való viszonyának kérdése adja. A biológiai evolúció kérdései. Tények és elméletek kritikus értékelése témában az evolúció- és a teremtéselmélet közötti diskurzus és az értelmes tervezés (intelligens design) vitatott elképzelése kerül előtérbe.

Február 10-ei nyilatkozatában Gianfranco Ravasi érsek, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöje reményét fejezte ki, hogy új ösztönzést kap a természettudomány, a filozófai és a hit közötti párbeszéd. Az előkészítő munka során több egyházi szaktekintély fenntartását fejezte ki az értelmes tervezés elméletével szemben, mely szerint a világ egy újra és újra beavatkozó teremtő és értelmi elv szerint alakul. Marc Leclerc jezsuita filozófus teljességgel elfogadhatatlannak nevezte e teóriát: Isten nem avatkozik be, mintegy „deus ex machina”, hogy kiegészítse a tudományos elméletek magyarázati réseit.

A természettudományos-antropológiai, filozófiai és teológiai megközelítések közös meggyőződést céloznak – véli Ravasi. A tudomány és a vallás nem ellentétei, sokkal inkább kiegészítői egymásnak. Keresztény szempontból nem zárja ki egymást a biológiai evolúció- és a keresztény teremtéselmélet – vallja Giuseppe Tanzella-Nitti fundamentálteológus.

Charles Darwin születésének 200. évfordulója és „A fajok eredete” című műve megjelenésének 150. évfordulója alkalmából szervezett konferencia a Vatikán által 2003-ban indított program része, mely a természettudományok, a teológia és a filozófia közti párbeszédet szorgalmazza. A konferencia védnöke a Kultúra Pápai Tanácsa.

Magyar KurírNincsenek megjegyzések: