2009. február 4., szerda

A kereszténység és a görög gondolkodás Európa gyökereiben

A kereszténység és a görög gondolkodás Európa gyökereiben

A három egyháztanító – Nagy Szent Vazul, Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János – ünnepe alkalmából I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka üzenetében Európa keresztény gyökereiről és a földrész kultúrájának a görög gondolkodással való kapcsolatáról beszélt.
 
A pátriárka szerint hangsúlyozni kell azt, amit a görög-hellenisztikus bölcsészet és filozófiai gondolkodás adott az egyház tevékenységéhez, és el kell oszlatni azt a hiedelmet, miszerint az apostolok nem voltak művelt emberek. Emlékeztet például arra, hogy János evangélista ismerte a pitagoraszi bölcsészetet és az egész filozófiai gondolkodást, amelyet Filone filozófussal való kapcsolatán keresztül ismert meg; vagy gondoljunk arra a morfológiai hasonlóságra, amely Xenophón görög történetíró stílusa és a kereszténység első írásos szövegei között fellelhető.
 
Ne felejtsük el azokat az iskolákat sem, ahol az Egyház első gondolkodói tanultak, mint például az athéni iskola. „Az Egyház tanítói tevékenységén keresztül évszázadokon át közvetítette Isten népének a kinyilatkoztatott igazságot, és ebben sokat köszönhet az 'emberi gondolkodás' iskoláinak, amelyek nagyban hozzájárultak az ember szellemi és lelki fejlődéséhez, ily módon háttérbe szorítva a terméketlen, konzervatív gondolkodásmódot" – olvasható a Radio Vaticana honlapján.

Magyar Kurír

 

 

Nincsenek megjegyzések: