2009. február 27., péntek

Gebetsportal

Új internetes portál hívogatja az érdeklődőket, ahol imádságot lehet tanulni fogalmazni és Istennel lehet írott formában beszélgetni. A www.wie-kann-ich-beten.de = hogyan tudok imádkozni címen lehet a lapra belépni, ahol a keresztyén imádságtörténet érdekes és legszebb imái szintén olvashatók. Az oldalon vallomásokat is megjelentek arról, kinek mit jelent az imádkozás. A hannoveri evangélikus püspöknő, Margot Kaeßmann szerint az ima „közvetlen összeköttetés, direkt kapcsolat Istennel”. Az ima a legszemélyesebb közlési forma, ugyanakkor képes megváltoztatni a világot, így értékeli a 20 évvel ezelőtti fordulatot az NDK-ban is, ami mögött hatalmas imamozgalom állt. Az internetes oldalt katolikus és protestáns egyházak támogatják, ezek tv-, és rádióműsorai. Az imát lehet tanulni, ehhez nyújtunk segítséget ezzel a modern kommunikációs ezsközzel, az ima-honlappal – mondja Jan Dieckmann lelkész, a honlap egyik felelőse. (reformatus.hu)


Nincsenek megjegyzések: