2011. március 7., hétfő

Királyhágómellékiek a Református Egyházak Világközösségének európai találkozójánTájékoztatás

Amiként arról hírt adtunk, tavaly június 18-án, az egyesült államokbeli Grand Rapids-ben megalakult a világszerte 80 millió református keresztyént képviselő Református Egyházak Világközössége (REV). A református világszervezet a Református Világszövetség és a Református Ökumenikus Tanács egyesülésével jött létre. A Református Egyházak Világközössége tavalyi létrejötte óta első ízben ülésezett a szervezet európai területi tanácsa a cseh fővárosban, március 3-4. között.Európai reformátusok találkozója Prágában
A REV Európai Területi Tanácsát a tagegyházak egy-egy képviselője alkotja, és valamennyi tagegyház egy-egy szavazattal rendelkezik a testületben. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviseletében Antal János előadótanácsos vett részt a prágai tanácskozáson.

A REV Európai Területi Tanácsa megújította alapszabályát és megválasztotta ötfős vezető testületét. Az európai régió vezetőtanácsa az alapszabály módosítása után egy taggal bővült, az elnök, az alelnök, a titkár és a pénztárnok mellett egy újabb alelnöki tisztség biztosítja az európai egyházak hatékonyabb együttműködését és kontinensünk világszintű képviseletét. A tisztújításokat követően a küldöttek kiértékelték a tavalyi alakuló nagygyűlés eredményeit, illetve a régió elmúlt négyéves működését. A most lezárult, négy éves ciklus értékelése rendjén a küldöttek megállapították, hogy Bölcskei Gusztáv leköszönő elnök vezetése alatt fontos előrelépések történtek: erősödött a tagegyházak kapcsolata, jelentősen nőtt a világszintű európai befolyás, hangsúlyosabbá vált a teológiai munka, illetve erőteljesebb lett a református jelenlét az európai ökumenikus szervezetekben. Magyar elnök után magyar alelnököt választottak az európai régió református képviselői Ódor Balázs, a Magyar Református Egyház zsinati hivatala külügyi osztályvezetője személyében.

Az európai református egyházak két napos prágai tanácskozásának a Világközösség elnöke, Jerry Pillay is vendége volt. Az elnök bemutatta és vitára bocsátotta az új református világszervezet küldetésnyilatkozatát, melyek központi értékei az egység, az istentisztelet megújítása, és a teológia reformja.

„Modellértékű a magyar református identitástudat” – mondta március 6-án a Debrecenbe látogató Pillay elnök, melynek során Bölcskei Gusztáv, Csűry István és Zán Fábián Sándor püspökökkel találkozott, akikkel a magyar református egyháznak a világközösségen belüli küldetéséről tárgyalt.

Csűry István püspök elmondta, hogy az egységes Magyar Református Egyház 2009. május 22-i ünnepélyes megalakulása bizonyságtétel és egy felelőtlen politikai döntést követő szétszakítottság pozitív meghaladása volt a Kárpát-medencei magyar református egyházak részéről.

Jerry Pillay hangsúlyozta, hogy a Magyar Református Egyház történelmi tapasztalatával példa lehet a világ reformátusainak a politikai erőviszonyoktól és eseményektől függetlenedni akaró egyházpolitikára. meglátása szerint a magyar református közösségek identitástudata szintén modellértékűnek bizonyul. „Amikor a 21. századi nyugati keresztyénség elveszíteni látszik örökségét, és ezzel lényegében alapvető identitása kerül veszélybe, a magyar református identitástudat erőteljes megnyilvánulása újító erővel hathat a református világközösségben” – mondta a dél-afrikai egyházvezető.


A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLATA


Csűry István és Jerry Pillay


Nincsenek megjegyzések: