2011. március 16., szerda

Királyhágómellékiek látogatása a Svájci Református Egyházszövetségnél


Közlemény


2011. március 10-én Csűry István püspök Antal János előadótanácsos társaságában bemutatkozó látogatást tett a Svájci Református Egyházszövetség berni székházában. Svájci testvéregyházaink elnöke, Dr. Gottfried Locher munkatársai körében fogadta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület küldöttségét.

A Svájci Református Egyházszövetség huszonhat tagegyházat tömörít, és mintegy két és félmillió egyháztagot számlál. Az egyházszövetség küldöttgyűlése tavaly nyáron választotta elnökké a 2011-2014 közötti időszakra Gottfried Lochert, aki a megelőző években heves vitákat váltott ki a nyugat-európai reformátusság körében azzal a teológiai tétellel, miszerint a református egyházvezetés is viselhet episzkopális vonásokat, azaz az egyetemes papság és a felszentelt tisztség az egyház vezetésében és képviseletében kiegészítik, illetve megerősítik egymást. Mintaként éppen a magyar református közösségeket és a püspöki tisztség hitvallásokkal egyező gyakorlatát említette.

Gottfried Locher többször is járt Erdélyben, legutóbb a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának 85. és újjáalakulásának 15. évfordulóján tartott ünnepi közgyűlés igehirdetőjeként láthattuk vendégül a nagyvárad-újvárosi templomban, 2005. december 2-án.

Az egyházvezetői szintű megbeszélésen a többszáz éves történelmi hagyományokra visszatekintő svájci-erdélyi protestáns kapcsolatokról, a rendszerváltáskor újrakezdett közös missziói szolgálat kiértékeléséről és a további együttműködési lehetőségekről, illetve a 21. századi európai református önazonosság kihívásairól esett szó. Csűry István püspök árnyalt képet festett egyházkerületünk szolgálatáról és híveink társadalmi helyzetéről, megköszönte a svájci reformátusok támogatását, ugyanakkor fokozottabb együttműködést kért a Királyhágómelléki Református Egyházkerület szeretetszolgálati és szórványgondozói felelősségvállalásának kiteljesítéséhez. Gottfried Locher egyházelnök méltatta "a rendszeres hitvallásban és hitvalló rendjében élő" magyar református egyház szilárd önazonosságát, ugyanakkor messzemenő támogatásáról biztosította egyházkerületünk jószolgálati szerepvállalását.

2011. március 16.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Tájékoztatási Szolgálata


Csűry István és Gottfried Locher

Nincsenek megjegyzések: