2011. január 22., szombat

Királyhágómelléki közlemény a Székely Mikó Kollégium "visszaállamosításáról"
KÖZLEMÉNY


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége megbotránkozással értesült a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium „visszaállamosításának” híréről.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Romániában az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása terén nyújtott elégtelennek minősíthető teljesítmény mellett ilyen döbbenetes eseményre kerüljön sor. Országunk Európához való csatlakozása igen nagy hiányosságok között történt meg, többek között az egyházi ingatlanok restitutio in integrum alapján való rendezés fogyatékosságával. Jól emlékezünk a román politikusok ígéreteire, amelyek szégyenteljes módon csak részben és állami intézmények hatalmas ellenállása közepette valósultak meg. Nem fogjuk szó nélkül hagyni, hogy mindaz, ami jelenleg a Romániában élő magyarság ellen történik a jogállamiság eszméje ellen való támadás, egyben az Európa Unióban élő polgárok ellen való vétség is, mivel az erdélyi magyarok az Unió teljes jogú polgárai.

Felszólítjuk Románia Elnökét, Románia Kormányát, hogy sürgősen szüntettesse be a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának törvénytelen processzusát. Követeljük, hogy a perbefogott restituciós bizottság tagjait (Silviu Clim, Markó Attila és Marosán Tamás) ne háborgassák, és azonnal szüntessenek be minden ellenük irányuló nyomozást.

Felkérjük a Romániában élő Keresztyén Egyházakat, különös figyelemmel a Román Ortodox Egyházat, hogy közös fellépéssel szolgálják,

- a jogállamiság eszméjének győzelmét Romániában is

- a restitutio in integrum késleltetésének megakadályozását

- a „visszaállamosítási” törekvések azonnali megszüntetését.

Követelésünk alapját megerősíti a Biblia egyik idézete is, mely felhatalmaz bennünket arra, hogy Isten akaratának tekintsük jogos kiállásunkat minden igazságtalan megnyilvánulással szemben. „Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban.” (Ézsaiás 5, 8)

Reménykedünk Románia felelős elöljáróinak bölcs döntésében, és abban is, hogy országunk lakóinak imádsága rövidesen elhozza a jog teljes körű alkalmazását mindannyiunk javára.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége felkéri lelkipásztorait és a híveket, hogy még az Imahét folyamán, és a reánk következő vasárnapokon imádkozzanak általában Románia többrétű hiányosságának felszámolásáért, a jog és igazság betartásáért és egyházaink valóságos Krisztust követő közösségéért. Imádkozzunk tételesen a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium körül kialakult mesterséges és káros események elhárulásáért. Biztosítjuk az Erdélyi Egyházkerületet, a Sepsi Egyházmegyét, hogy imádságainkon túl készek leszünk jelenlétünkkel is támogatni küzdelmüket.

Nagyvárad, 2o11. január 22-én.

Csűry István
püspök

dr. Varga Attila
főgondnokNincsenek megjegyzések: