2011. január 11., kedd

Kálvin János a lelkipásztorok tisztéről

A pásztorok olyanképen álljanak ők az egyház élén, hogy nemcsak tétlenül birtokolják a méltóságot, hanem hogy Krisztus tudományával oktassák a népet az igazi jámborságra, a szentségeket kiszolgáltassák, s az igazi fegyelmet megtartsák és gyakorolják. Mindazoknak ugyanis, akik őrállóul rendeltettek az egyházban, azt hirdeti az Úr, hogy ha valaki tudatlanságból az ő hanyagságuk miatt vész el, annak vérét az ő kezeikből kivánja meg (Ezék. 3:17). Ő rájuk is vonatkozik mindannyiokra az, amit Pál önmagáról mond (I. Kor. 9:16): Jaj nekem, ha az evangéliumot nem prédikálom, mivel rám van bizva ez a sáfárság. (Kálvin János: Institúció IV.6.)
Nincsenek megjegyzések: