2009. január 2., péntek

Az év és a hónap igéi

Az év és a hónap igéi
2009

Forrás: Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB)


2009 Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Lk 18,27
Január Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Zsolt 16,8
Február Hol van a ti hitetek? Lk 8,25
Március Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az Úr! 3Móz 19,18
Április Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Kol 2,14
Május Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. ApCsel 4,20
Június Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. ApCsel 10,34-35
Július Örüljetek az Úrban. Fil 3,1
Augusztus Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! 4Móz 6,24-26
Szeptember Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Lk 12,34
Október Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik. Ezék 11,19
November Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1Thessz 4,14
December Én megsegítlek benneteket, és áldottak lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek! Zak 8,13


Nincsenek megjegyzések: