2012. január 23., hétfő

Keresztény-zsidó imanap az ökumenikus imahét lezárásaként

Keresztény-zsidó imanap az ökumenikus imahét lezárásaként
Link
Magyar Kurír


A keresztények egységéért végzett ökumenikus imahét záró istentisztelete – az Apostoli Szentszék útmutatása szerint – keresztény-zsidó találkozó és imádság volt a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban. A találkozót és az imádságot Erdő Péter bíboros vezette. Beszédet mondott Schweitzer József nyugalmazott főrabbi. Az imatalálkozón több keresztény egyház képviselője vett részt.

http://magyarkurir.hu/sites/default/files/kurir_logo.png

A megnyitó köszöntés után a Krónikák első könyvéből hangzott el egy szakasz, (1Krón 29,10-13), majd Erdő Péter bíboros beszéde következett.

„Különböző keresztény felekezetek keresik a tisztelet és a közösség érzése jegyében a párbeszédet az idősebb testvérrel” - mondta a bíboros. Emlékeztetett: a II. Vatikáni Zsinat kezdetének ötvenedik évfordulóját ünnepli a katolikus egyház az idén. „A Nostra Aetate kezdetű zsinati nyilatkozat szilárd alap és iránymutatás a számunkra, amikor a szeretet és a közösség párbeszédét keressük”.

Emlékeztetett Boldog II. János Pál pápa beszédére, amelyet a római zsinagógában mondott 1986. április 13-án. Ebben a néhai Szentatya így fogalmazott: „a zsidó vallás számunkra nem valami ’kívülálló’ dolog, hanem valamiképpen vallásunk belső kérdése. Olyan kapcsolat fűz minket hozzá, amely semmilyen más valláshoz nem köt minket. Különösen szeretett testvéreink vagytok, és valamiképpen azt mondhatjuk: idősebb testvéreink”.

Ezt a testvériséget különösen is átérezzük, amikor mindannyiunk Ura és Teremtője színe előtt állunk, amikor felismerjük feltétlen hatalmát- mondta Erdő Péter. Ha ilyen közös útmutatást kapunk, ha az ő színe előtt folyik az életünk, akkor az igazságosság és az irgalmasság közös feladatait megtaláljuk hétköznapi életünkben is.- fogalmazott, kérve Istentől a szeretetet, az erőt és a józanságot.

A beszéd teljes terjedelmében olvasható a Beszédek rovatban.

Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi beszédében úgy fogalmazott, hogy "a Mindenható imádásában", a monoteizmus vallásai "mind egyek". "Isten az örök lét, - mondta - és (...) mi halandó emberek felemeljük a szívünket hozzá, hogy hálánknak kifejezése legyen". Erre tanítjuk gyermekeinket, és ezt szeretnénk valamennyien megvalósítani gyarló életünkben - tette hozzá.

Idézte Malakiás prófétát, aki azt írta az Ószövetségben: megmondatott neked ember, mi a jó, hogy cselekedd a törvényt", a szeretet, az egymás iránti megbecsülés törvényét, kövesd a humanitás eszményeit és alázattal járj Isten előtt.

A szertartáson szentírási részletek, zsoltárok és fohászok hangzottak el.

Az imatalálkozón részt vett Szabóné Mátrai Mariann, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökhelyettese, Kalota József, a Konstantinápolyi Ortodox Patriarchátus érseki vikáriusa, Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Csernák István, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense és Ócsai Tamás a Hetednapi Adventista Egyház unióelnöke.Nincsenek megjegyzések: