2011. február 15., kedd

"Ideje van az életnek és ideje van a halálnak!"

http://meot.hu/images/stories/geke.jpg


„Ideje van az életnek és ideje van a halálnak!” Ennek a bibliai igazságnak a jegyében került sor 2011. február 7−9 között a Tutzing-i Evangélikus Akadémián (Németország) arra a szakmai konferenciára ill. szociáletikai konzultációra, amelyet az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE/CPCE) Etikai Szakbizottsága kezdeményezett. Ez a címe annak a dokumentumnak is, amelyet bizottság dolgozott ki és az elnökség 2011 tavaszán közös protestáns etikai állásfoglalásként kíván tagegyházai számára megküldeni. A dokumentum a halált meggyorsító döntések és a haldoklókról való gondoskodás kérdéseiben kíván tájékozódást nyújtani és segítséget adni. A kérdés, hogy meddig kell élni és mikor/hogyan kell méltó módon meghalni, nagyon sok európai országban foglalkoztatja a közvéleményt. A haldoklókról való gondoskodás, a palliatív eljárások és hospice-mozgalom egyre szakszerűbb biztosítása mellett továbbra is vita tárgyát képezi pl. az öngyilkosságnál való segítségnyújtás (asszisztált öngyilkosság) vagy az életet meghosszabbító kezelésektől való tartózkodás kérdése. Az egyes országokban tapasztalt szocio-kulturális változások, a jogi szabályozás eltérő gyakorlata, az egészségügy fejlettségi foka ill. az életből való távozás kísérésének intézményesített keretei, szintén nem hagyhatóak figyelmen kívül. Viszont a protestáns egyházaknak midig nyugtalanítania kell a közéletet és felráznia a társadalom kollektív lelkiismeretét: az ember méltósága az élet végén sem az egészségtől, a testi-lelki képességitől, vagy biológiai-fizikai állapotától függ, hanem Isten feléje forduló kegyelmétől.

A szakmai konzultáció az Etikai Szakbizottság munkáját hivatott segíteni a dokumentum véglegesítése érdekében. A készülő tanulmánnyal előzetesen a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága is foglalkozott, teológusok, bioetikusok, orvos-jogász szakemberek részvételével. Az magyarországi észrevételek jó visszhangra találtak a tárgyalás során és e szempontok hangsúlyosabban jelennek majd meg a dokumentumban; ilyenek a halál utánra tekintő reménység gondolata valamint az egyházak fokozottabb felelőssége ill. lehetősége a halálra való felkészítés kapcsán. A dokumentum végleges változata rövidesen magyarul is publikálásra kerül a MEÖT Szociáletikai Bizottságának gondozásában.

A GEKE/CPCE Etikai Szakbizottságának tagjai: Laura Cosario (Róma), Ulla Schmidt (Oslo), Dieter Heidtmann (Brüsszel), Heinrich Bedford-Strohm (Bamberg), Fazakas Sándor (Debrecen), Ulrich H.J. Körtner (Bécs), Sergio Rostagno (Torino), Jurjen Wiersma (Brüssel), Parush R. Parushev (Prága).

Lásd továbbá: http://www.leuenberg.netNincsenek megjegyzések: