2011. február 14., hétfő

Guvernul spune nu convietuirii intre doua persoane de acelasi sex

Un deputat PDL propune legalizarea convieţuirii persoanelor de acelaşi sex. Guvernul se opune

gandul.info
14.02.2011.
Raluca DUMITRIU

Guvernul respinge instituirea în legislaţia naţională a parteneriatului civil, prin care se pot oficializa concubinajul, dar şi convieţuirea între două persoane de acelaşi sex. Punctul de vedere urmează să fie transmis Parlamentului ca răspuns la iniţiativa legislativă a deputatului PDL, Viorel Arion.

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/7984619/1/arion-viorel.jpg?width=510

Democrat-liberalul a propus, ca alternativă la căsătorie, legalizarea convieţuirii între două persoane prin încheierea, la notar, a unui contract de parteneriat civil care să prevadă obligaţii şi drepturi în privinţa cheltuielilor şi bunurilor comune. Cum proiectul nu menţionează că, pentru încheierea unui asemenea parteneriat, partenerii trebuie să fie de sex diferit, permiţând astfel şi parteneriatul între două persoane de acelaşi sex, Guvernul şi-a motivat decizia prin faptul că singura relaţie de familie recunoscută de Codul Civil este căsătoria între persoane de sex diferit. Arion susţine că parteneriatul civil este recunoscut în mai multe state europene, iar Marea Britanie chiar a extins, prin crearea acestui parteneriat, drepturile căsătoriei şi pentru persoanele de acelaşi sex. "Deschiderea către relaţiile de convieţuire sub diferitele forme ale sale răspunde unei cerinţe sociale care se înscrie într-o mişcare generală de reaplicare a principiului egalităţii, despre care trebuie să vorbim odată cu lupta împotriva discriminării, aplicarea drepturilor existente, precum şi crearea noilor drepturi", precizează Arion în expunerea de motive a iniţiativei legislative.
publicitate

Argumentele Guvernului

Guvernul, prin Ministerul Muncii, susţine că propunerea legislativă ar trebui să cuprindă prevederi referitoare la copiii minori ai partenerilor, ceea ce ar atrage modificarea reglementărilor noului Cod Civil în materie de familie. La rândul său, Ministerul Justiţiei consideră că o astfel de iniţiativă nu poate fi susţinută conform prevederilor noului Cod Civil, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în iunie 2009: "Odată cu adoptarea noului Cod Civil, atât Guvernul, prin iniţierea proiectului, cât mai ales forul legiuitor, prin adoptarea în formă modificată a Codului, şi-au exprimat deja opţiunile de politică legislativă în materia relaţiilor de familie, reglementând, ca unică formă de convieţuire recunoscută, căsătoria între persoane de sex diferit". Singura instituţie care nu a respins iniţiativa democrat-liberalului este Consiliul Legislativ. Acesta a avizat favorabil propunerea lui Viorel Arion, dar a atras atenţia că noul Cod Civil interzice căsătoria între persoane de acelaşi sex şi că parteneriatele civile din străinătate nu sunt recunoscute în România. Proiectul a fost depus la Camera Deputaţilor, dar conducerea acesteia a înaintat-o spre dezbatere Senatului. Viorel Arion este singurul semnatar al textului.Nincsenek megjegyzések: