2009. július 12., vasárnap

Kálvin 500: WARC-üzenet

500 éve született Kálvin János - a Református Világszövetség üzeneteA Református Világszövetség üzenete a tagegyházakhoz Kálvin 500. születésnapján

Kedves Testvéreink!

E pénteken 500 éve, hogy július 10-én megszületett Kálvin János a franciaországi Noyonban. A református világcsalád megemlékezik erről, nem azért, hogy Kálvin-kultuszt űzzön, vagy hogy tökéletes szentként magasztalja őt. Kálvin sem volt tökéletes, és ez elég ellensúly annak érdekében, hogy megakadályozza a református keresztyéneket bármilyen személyi kultusz elkövetésében. Kálvin János maga állna ellent ennek azért, mert szerinte egyedül Istené a dicsőség.

Ezért mi ezt a napot emlékezésünkben az Isten iránti hála lelkületével éljük meg, s gondolunk arra, hogy amint Kálvin nemzedékek egész sorát inspirálta, hogy hittel éljenek Istennek a különböző élethelyzetekben, ugyanúgy inspirál minket is Kálvin tartós befolyása arra, hogy maradjunk őszinték Isten előtt, és hittel válaszoljunk azokra a kihívásokra, melyek körülvesznek minket.

Mai világunkban nagyon sokan szenvednek a gazdasági igazságtalanság miatt, jóval azt megelőzően, hogy a pénzügyi piacokon beállt volna a mostani válság. Ezt a helyzetet csak elmélyítette a pénzügyi válság, aminek következtében sokan veszítették el állásukat sok országban, miközben azok, akik profitáltak korábban ebből a rendszerből, kiszálltak belőle. Erről mondta Kálvin: „A fair, igazságos elosztás akkor valósul meg, ha a gazdag nem rejti el azt, amit önző módon összeszedett. Ha nem veszi el akár kényszerrel is azt, ami másoké, hogy így csak saját önzését elégítse ki…” (Kálvin kommentárja a 2Mózes 16,19-hez).

Mai világunkban, ahol az emberséget hangoskodva tolja félre a környezet és közben valójában csak Isten teremtett világát rombolják. Ma Kálvin szava nagyon is iránymutató: „Ahol csak valakinek jut egy kis földdarab, ott úgy is betakarítja a termést, hogy semmit sem enged a földnek, sőt kárt okoz neki…Pedig Isten munkatársai, megbízottai vagyunk…Ha így járunk el, senki sem fog mértéktelenül viselkedni és nem fog rombolni azáltal, hogy visszaél azzal, amit Isten megőrzésre adott ád nekünk” (Kálvin kommentárja az 1Mózes 2,15-höz).

Mai világunkban, ahol éppen az egyházak között is annyi megosztottság van és sok egyházi vezető és keresztyén nem tud hatékonyan hívni a keresztyén egységre, emlékezetünkbe idézzük Kálvin figyelmeztetését: „Minden időben az egyetlen Igét olvassuk, s ne feledjük, hogy empatikusan éljünk is Vele. Ugyanis Krisztust nem lehet felosztani, megosztani. A hitet nem lehet szétszaggatni. Nincsen többféle keresztség, hanem csak egy, ami mindenkinek ugyanaz. Istent nem lehet szétdarabolni sem különféle részekre…Hit és keresztség, az Atya Isten és Krisztus kell egyesítsen minket…” (Kálvin kommentárja az Efézus 4,5-höz).

Kálvin ezeket a magyarázatokat a 16. században írta. Ezek ma is megőrizték érvényüket. Ez az a hatalom, amiért hálát adunk Istennek. Az a reménységünk, hogy ezektől ösztönözve, mi, akik a 21. században élünk, szintén hűségesek maradunk majd Őhozzá a keresztyén egység melletti elkötelezettségünkben, képesek leszünk szembeszállni az ördög és az igazságtalanság erőivel a társadalomban, s megteszünk majd mindent annak érdekében, hogy valóban Isten munkatársai lehessünk abban a változásban, aminek közösségeinkben kell megvalósulnia.

Felhasználjuk ezt a mostani alkalmat arra, hogy köszöntsük mindazokat, akik különféle eseményeket és istentiszteleti szolgálatokat szerveznek erre a hétvégére (július 10-12). Áldjon meg titeket Isten ennek a jubileumnak a megtartásában. De felhasználjuk ezt a mostani alkalmat arra is, hogy köszöntsük azokat, akik már az év korábbi részében szerveztek különféle alkalmakat vagy éppen most tervezik, hogy az év hátralévő részében tartanak jubileumi rendezvényeket.

Szeretnénk köszönteni azokat a testvéreinket és gyülekezeteket, akik ezt a pillanatot arra használják fel, hogy valamilyen sajátos születésnapi ajándékot készítenek elő és adnak át pénz formában, amivel aztán a Református Egyházak Világszövetsége folytathatja Isten iránti hűséggel megbízatását, pontosan azáltal is, hogy láthatjuk: a tagegyházakat is ösztönzi, inspirálja Kálvin János élete és szolgálata mindmáig. Azok, akik a jó példaadást folytatni szeretnék ezen a módon is, kérjük, látogassák meg a Református Világszövetség web-oldalát. Cím: www.warc.ch és klikkeljenek rá erre a kiírásra: Calvin and WARC. De lehet találni további információkat itt is: www.calvin.org

Amikor 500 év múltával megemlékezünk Kálvin születéséről, minden tevékenységünkben és válaszadásunkban, amiket a globális és a helyi kihívásokra adunk, keressük ma is egyedül Isten dicsőségét!

Soli Deo Gloria!

Dr. Clifton Kirkpatrick lelkész, elnök
Dr. Setri Nyomi lelkész, főtitkár

(Fordítás: Dr. Békefy Lajos)

reformatus.hu


Nincsenek megjegyzések: