2009. július 10., péntek

Az egyházi átvilágítás elvi kérdés, nem személyi harc

Nem adják fel

Bihar megye - Az egyházi átvilágítás elvi kérdés, nem pedig személyi harc, jelentette ki Tőkés László püspök, EP-képviselő július 10-én tartott sajtótájékoztatóján.


Nem adják felA Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) székhelyén megtartott sajtótájékoztatóra Tőkés László püspök, EP-
képviselő a Bihari Napló cikkeiből gazdagon dokumentált idézetekkel teli nyilatkozattal érkezett. A nyilatkozatban és a sajtótájékoztatón Tőkés László a lapunk által a közelmúltban közölt interjúsorozatot idézte fel, melyben a KREK lelkészeinek véleményét kérdeztük az átvilágítási folyamatról és Tőkés püspök lemondásáról. Tőkés László véleménye szerint a volt kollaboránsok és tartótisztjeik, az átvilágításban ellenérdekelt személyek és posztkommunista, egyház- és magyarellenes támogatóik különösképpen aktívak lettek az utóbbi időben. Tőkés szerint ennek jele többek között az, hogy egyesek az Erdély oline fórumain és a Volt Titkosszolgálat Levéltárát Átvilágító Országos Bizottsághoz (CNSAS-nak) küldött névtelen levelekkel keltenek hangulatot annak érdekében, hogy hátráltassák az átvilágítás ügyét, de az átvilágítás a KREK határozatai alapján, nem pedig személyes, hatalmi harcok okán történik, húzta alá Tőkés László, amjd kijelentette azt, hogy a református egyház célja a civil szféra és az egyház megújítása, amit nem lehet megvalósítani a múlt nyílt vállalalása nélkül. „Éppen ezért nem hátrálunk meg” - szögezte le.

Árukapcsolás

Az EP-
képvieslő kifejtette azt, hogy a Bihari Naplóban megjelent cikksorozat az „árukapcsolás”módszerét alkalmazva együtt tárgyalja az átvilágítási folyamatot az ő püspöki tisztségről való lemondásával, ami szerinte azt a hamis képzetet kelti, hogy a két dolog szoros összefüggésben van egymással, és hogy az átvilágítás a püspöki tisztségért folyó hatalmi harc része. „Aki ismer, tudja: az átvilágítás kérdése 1990 óta örökzöld téma számomra, és jelenleg az átvilágítással a múlt és a jövő között folyik a harc, nem pedig a püspöki tisztségre jelölt személyek között.” Tőkés László hangsúlyozta: „Románia felemelkedésének elengedhetetlen feltétele a titkosszolgálati múlttal való szembenézés, ezért mi nem akarjuk követni a Román Ortodox Egyház példáját, mely minden erejével arra törekszik, hogy fedezze volt besúgóit.”

Rejtélyes levélváltás

Ismeretlen személy a Volt Titkosszolgálat Levéltárát Átvilágító Országos Bizottság (CNSAS) alelnökénél jelentette fel mintegy fél évvel ezelőtt Cendes Lászlót, az intézmény elnökét és Tőkés László püspököt.

Tőkés László püspök, EP-
képviselő tegnapi sajtótájékoztatóján említést tett egy hivatalos hangvételű feliratról, melynek szerője a CNSAS elnökét, Csendes Lászlót jelenti fel az általa vezetett testület alelnökénél az intézménynél elkövetett ún. törvénytelenségek miatt. Ugyanennek a feliratnak a szerzője törvénytelenséggel vádolja meg Tőkés Lászlót és Molnár Jánost, A szigoróan ellenőrzött evangélium című könyv szerzőjét is. A Tőkés László számára egyelőre ismeretlen levélíró emilen elküldött feliratában azt is állítja, hogy Fazakas Sándor volt Várad-rgériuszi lelkész lehetséges püspökjelölt volt, azt sugalmazva levelében, hogy Tőkés személyes érdekeit követve lepleztete le lehetséges ellenfelét. A megkeresésre Virgiliu-Leon Ţârău, a CNSAS alelnöke válaszolt 2009 január 13-án kelt átiratában, melyben elutasítja a megfogalmazott vádakat. Újságírói kérdésre válaszolva Tőkés László azt állította, hogy még nem tudták kideríteni azt, hogy ki küldte a levelet a CNSAS-nak, és ez Ţârău válaszából sem derül ki, csupán annyi, hogy a levélíró neve is szerepelt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által átvizsgálni kívánt személyek listáján, és az, hogy olyan tisztséget tölt be, mely nem teszi lehetővé azt, hogy az egyházkerület átvilágítsa. Ebből arra lehet következtetni, hogy nem a klérus tagja. Arra az újságírói kérdésre, hogy az ismeretlen személy felirtata a CNSAS-hoz, illetve Ţârău válasza az ismertelen személyhez hogyan jutott Tőkés László birtokába, az EP-képviselő azt válaszolta: „bizalmas úton”; ennél többet azonban nem árut el a sajtó képviselőinek.

Lassú folyamat

Újságírói kérdésre válaszolva Tőkés László elmondta, hogy az egyházkerület két éve küldte el a CNSAS-
nak mintegy 90 egyházi személy listáját, akiket át kívánt világítani, de az átvilágítási törvény előírja, hogy az egyháznak csak a klérust van joga vizsgálni, az egyházban dolgozó világi személyeket nem, így az átvilágítható személyek listája körülbelül ötven személyre apadt. Ezután az egyházkerület kinevezett egy négy személyből álló bizottságot, mely a dokumentumok tanulmányozásába kezdett, de ez a bizottság sem kapta meg az összes átvizsgálható személy aktáit. Jó lenne, ha lerövidülne a folyamat, mert ezzel a tempóval akár még tíz évig is eltarthat az átvilágítás, jelezte Tőkés László, már csak azért is mert „most váratlanul közbejött a lemondásom is, így jó volna tudni, kik azok, akik jelöltetni kívánják magukat a püspöki tisztségre” - mondta. Az egyházkerület külön bizottságot hozott létre az egyházi személyek ügynökmúltjának megállapítására, de kérdésünkre válaszolva Tőkés László elmondta, hogy ennek a bizottságnak csak ténymegállító hatásköre van, ez a testület nem zárhat ki egyetlen jelöltet sem a püspökválasztásról.


Nincsenek megjegyzések: