2011. december 1., csütörtök

'Térjenek vissza a jó útra' - megbotránkoztak a protestánsok

"Térjenek vissza a jó útra" megbotránkoztak a protestánsok

atv.hu
Cseszkó Tamás
2011.12.01.

Meglepő kijelentés hangzott el a halottak napi ökumenikus istentiszteleten Szombathelyen: a misét celebráló katolikus pap kijelentette, egyháza tárt karokkal várja a protestáns híveket, hogy térjenek vissza a jó útra. A lapunknak nyilatkozó református és evangélikus egyházvezetők megbotránkoztatónak nevezték az elhangzottakat. Nemtetszésüknek nyílt levél formájában is hangot adtak, és bejelentették, hogy nem kívánnak részt venni a formális ökumenizmusban.

A nyílt levél, melyet a református lelkész és a három evangélikus lelkipásztor is aláírt, a halottak napi ökumenikus megemlékezésen elhangzottakra reflektál. „Megbotránkozással szembesültünk a Jáki úti temetőben november 1-jén tartott ökumenikus istentiszteleten a katolikus szolgálattevő nagy nyilvánosság előtt tett kijelentéseiről. Mondataiban kétségbe vonta egyházaink létjogosultságát. Többen a helyszínen velünk együtt megbotránkoztak, s nem csak a két protestáns felekezet hívei.„- olvasható a levélben.

A mondatok nagy tiltakozást váltottak ki, úgy tudjuk, Szombathely város fideszes vezetése is felkapta fejét a történtek hallatán.

„Mindezt nem tréfának szánva, szűk körben, hanem a nagy nyilvánosság előtt, a mikrofonba mondta, amivel felhördülést okozott a szertartáson részt vevő tömeg körében.” - emlékezett vissza Hasza Mónika evangélikus lelkész. Jakab Bálint református lelkész azzal érvelt: egy kegyeleti alkalmon különösen bántó egy ilyen kijelentés, amikor a városnak és a híveknek egyaránt igénye van felekezetektől független, hitbeli megbékélésre.

A Szombathelyi Egyházmegye vezetője Veres András megyéspüspök, aki korábban a Püspöki Konferencia titkára volt. Veres még a nyár elején jelentette be, erre az évre meghirdeti az új evangelizáció évét. Kíváncsiak voltunk rá, hogy az elhangzottak már ezen program részét jelentették-e, ám Veres szűkszavúan annyit mondott, az ügy érintettjeit keressük.

Pedig a protestáns hívek igenis várnának legalább egy bocsánatkérést a püspöktől. Ha Veres András nem is, P. Csány Péter a rebellis pap rendházfőnöke megpróbált valamiféle magyarázatot adni. „Az ominózus mondattal paprendtársam saját elmondása szerint utalni kívánt az egy egyetemes (katholikosz) egyházra, amelyre itt a földön a krisztushívők nem utolsó sorban az oikoumene elvei szerint is együtt törekednek, a mennyben meg eleve mindnyájan csak egyetlen Isten Országát vallunk. P. Csány Péter azt is elmondta, hogy az ünnepségen, a közös, testvéries hangulatú agapén és utána se paptársa, se felé nem jött kritikai visszajelzés. „Ugyanakkor szeretnék alázattal folyamodni megbotránkoztatott keresztyén testvéreimhez, bocsássák meg, ha paptársam nem megfelelő és odaillő kifejezésével ezen a napon érzékenységet sértett.” - mentette a helyzetet P. Csány.

A protestáns egyházak vezetői kikérik maguknak létjogosultságuk megkérdőjelezését. „A továbbiakban formális ökumenizmusban részt venni nem kívánunk, csak az egymás örökségének kölcsönös tiszteletben tartása mellett a testvéri szeretet jegyében. Egy családban a kis testvér is testvér. Krisztus értünk is meghalt a kereszten” - zárják soraikat a protestáns lelkészek.


Nincsenek megjegyzések: