2011. december 31., szombat

Az év és a hónap bibliai igéi (2012)

2012

Az év igéje

Jézus Krisztus mondja:
"Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz."
(2Kor 12,9)A hónap igéje

Január
"Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak." (Zsolt 86,11)

Február
"Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét." (1Kor 10,23-24)

Március
"Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Mk 10,45)

Április
Jézus mondja: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." (Mk 16,15)

Május
"Az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele." (1Tim 4,4)

Június
"Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok." (1Kor 15,10)

Július
"Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek." (Mk 4,24)

Augusztus
"Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket." (Zsolt 147,3)

Szeptember
"Nemcsak a közelben vagyok Isten - így szól az Úr -, hanem Isten vagyok a távolban is!" (Jer 23,23)

Október
"Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz." (JerSir 3,25)

November
"Mi az élő Isten temploma vagyunk." (2Kor 6,16)

December
"Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége!" (Ézs 60,1)http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de


Nincsenek megjegyzések: