2012. november 28., szerda

Imaheti program - 2013http://www.magyarkurir.hu/kepek/hirek/28743/fokep/k1.jpg 
 
IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért
2013. január 20-27.

Mit kíván tőlünk az Isten?
Mikeás 6,6-8 alapján

1. nap: Beszélgetés az úton
1Móz 11,1-9. A bábeli történet, megosztottságunk eredete
Zsolt 34,11-18. „Jertek… figyeljetek”: Isten beszélgetésre hív
ApCsel 2,1-12 A Szentlélek kiáradása, a megértés ajándéka
Lk 24,13-25. Beszélgetés a feltámadott Jézussal

2. nap: Úton Krisztus megtöretett testével
Ez 37,1-14. „Életre kelnek-e még ezek a csontok?”
Zsolt 22,1-8. Isten kigúnyolt és megbántott szolgája az Úrhoz kiált
Zsid 13,12-16. Meghívás Jézushoz „a kapunk kívül”
Lk 22,14-23. Jézus megtöri a kenyeret s szenvedése előtt önmagát adja ajándékul

3. nap: Úton a szabadság felé
2Móz 1,15-22. A héber bábák inkább Isten törvényének engedelmeskednek, mint a fáraó parancsának
Zsolt 17,1-6. Az őszinte imádságra figyel az Úr
2Kor 3,17-18. Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága Krisztusban
Jn 4,4-26. Beszélgetés Jézussal a samáriai asszonyt szabadabb életre vezeti

4. nap: Úton, mint a föld gyermekei
3Móz 25,8-17. A föld a közös jót és nem a személyes nyereséget szolgálja
Zsolt 65,5b-13. Az Isten kegyelmének gyümölcsöző kitöltetése a földön
Róm 8,18-25. Az egész teremtés sóvárgása a megváltásra
Jn 9,1-11. Jézus gyógyítása: sár, testek és víz

5. nap: Úton Jézus barátaiként
Ének 1,5-8. Szeretni és szeretetnek lenni
Zsolt 139,1-6. Megvizsgálsz és ismersz engem
3Jn 2,8. Vendégszeretet Krisztusban
Jn 15,12-17. Barátaimnak nevezlek benneteket

6. nap: Úton, akadályokon át
Ruth 4,13-18. Ruth és Boáz utóda
Zsolt 113. Isten a szükségben lévők segítője
Ef 2,13-16. Krisztus lebontja az elválasztó falainkat
Mt 15,21-28. Jézus és a kánaáni asszony

7. nap: Úton szolidaritásban
4Móz 27,1-11. A leányok örökségjoga
Zsolt 15. Ki tartózkodhat az Úr szentélyben?
ApCsel 2,43-47. A tanítványoknak mindenük közös volt
Lk 10,25-37. Az irgalmas szamaritánus

8. nap: Ünnepelve az úton
Hab 3,17-19. Ünneplés a nehézségek idején
Zsolt 100. Isten tisztelete az egész világon
Fil 4,4-9. Örüljetek az Úrban mindenkor
Lk 1,46-55. Mária éneke

Nincsenek megjegyzések: